Meer of minder akkoord

Achter de kop van een nieuwsbericht kan een wereld schuilgaan. De Landelijke Huisartsen Vereniging publiceerde gisteren een reactie op de zorgparagraaf uit het regeerakkoord onder de kop Regeerakkoord zet beweging naar eerstelijns zorg voort. NVZ vereniging van ziekenhuizen daarentegen liet een heel ander geluid horen in de reactie die het dinsdag al op haar site plaatste: Regeerakkoord legt rekening bij ziekenhuiszorg.

Beide koppen zijn terecht. Het is goed dat de beweging naar eerstelijns zorg wordt doorgezet. Enerzijds omdat veel zorg die traditioneel in het ziekenhuis wordt geboden ook in de eerste lijn kan plaatsvinden. Anderzijds omdat met de vergrijzing bij oudere patiënten terecht meer aandacht ontstaat voor een afwachtend beleid voeren of afzien van behandeling. Dan is dus geen medische behandeling nodig, maar is het vooral zaak de kwaliteit van leven voorop te stellen en een waakzaam oog te houden op de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit maakt de rol van het ziekenhuis veel bescheidener.

Een krimpscenario voor ziekenhuizen is juist de bedoeling

Dat in het nieuwe regeerakkoord de rekening bij de ziekenhuiszorg wordt neergelegd is dus logisch. De twee koppen van die reacties van LHV en NVZ illustreren perfect hoezeer hier sprake is van communicerende vaten. Dat de ziekenhuizen de afgelopen jaren gedwongen werden hard mee te werken aan het beteugelen van de zorgkosten, heeft dan ook niets te maken met de crisis die ons land in die jaren trof, zoals het nieuwsbericht van NVZ stelt. Ze hebben dit moeten doen omdat een krimpscenario voor de ziekenhuizen de bedoeling is. Dat blijft het ook de komende jaren, nu het Nederland economisch weer voor de wind gaat.

Delen