Meer vragen dan antwoorden

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Communicatie kan de boodschap van een organisatie versterken of verzwakken. In het geval van Treant Zorggroep pakt het verkeerd uit. Natuurlijk, een ziekenhuisorganisatie die verlies lijdt, moet bezuinigen. Bij Treant gaat het om een voorgenomen bezuiniging van 15 miljoen euro. So far so good.

Maar dan lezen we dat het bestuur ervan uitgaat dat de benodigde besparing te realiseren valt door te snijden in de kosten van de bedrijfsvoering, zodat de maatregel geen personele gevolgen hoeft te hebben. Met andere woorden: het bestuur gaat ervan uit dat de besparing te realiseren is door efficiënter te gaan werken. Mooi natuurlijk, maar waarom is dat dan niet al eerder gedaan? Dan had meer geld naar de patiëntenzorg gekund of hadden de zorgverzekeraars het ziekenhuis voor een lager bedrag kunnen contracteren.

Hebben alle andere ziekenhuizen in ons land hun bedrijfsvoering wel al strak op orde?

Het is een vraag waard of de situatie van Treant op zichzelf staat of symbolisch is voor hoe de ziekenhuizen in ons land zijn georganiseerd. Hebben alle andere ziekenhuizen in ons land hun bedrijfsvoering wel al strak op orde, of bestaat ook daar ruimte voor structurele verbetering? De berichtgeving van Gupta Strategists waarover ik het gisteren in de blog had stuurt het vermoeden een bepaalde kant op.

Verder is het een vraag waard waardoor precies de Treant ziekenhuizen over 2016 dat negatief resultaat van 5,4 miljoen euro hebben behaald. Hebben ze meer zorg geleverd dan gecontracteerd was? Hebben ze juist minder zorg verleend dan vooraf was ingeschat? Beide zijn in het snel veranderende ziekenhuislandschap mogelijk, en beide zijn relevante informatie in het kader van de contractering.

3 Reacties Reageer zelf

 1. Hans Koevoet
  Geplaatst op 30 augustus 2017 om 19:19 | Permalink

  Het lijkt mij waanzinnig moeilijk om enigszins objectief te beoordelen hoe efficiënt ziekenhuizen werken. Ziekenhuizen zijn niet alleen groot maar vooral enorm complex georganiseerd. Ze hebben onder meer te maken te maken met externe leveranciers, eigen personeel, specialisten-maatschappen, patiënten en verzekeraars, en met elke verzekeraar worden weer andere afspraken gemaakt. Ze werken in een sterk geleide en zeer door regelgeving gestructureerde markt. Onderling vergelijken (benchmarken) van ziekenhuizen is ook lastig, bijvoorbeeld vanwege schaal- en populatieverschillen.

  Toch is het noodzakelijk dat de financiele huishouding van ziekenhuizen inzichtelijker wordt. Want zonder dat inzicht kunnen de kosten ook niet goed beheerst worden. En aangezien ziekenhuizen een groot stuk van het totale zorgbudget absorberen, zullen de zorgkosten anders jaar na naar blijven stijgen.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 30 augustus 2017 om 22:00 | Permalink

  Eens. Het feit dat het complex is mag geen reden zijn om te zeggen “Laat maar zitten, vertrouw ons maar”.

 3. Treant Zorggroep
  Geplaatst op 31 augustus 2017 om 14:17 | Permalink

  De werkwijzen, protocollen en bedrijfsvoering van drie ziekenhuizen harmoniseren en op elkaar aan laten sluiten is een grote opgave. Er is al heel veel gebeurd, bijvoorbeeld de migratie van elektronische patiëntendossiers. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Dat is nodig om weer financieel gezond te worden. Daarbij spelen ook zaken als onder- danwel overproductie. Daar communiceren we overigens wel degelijk over. U leest er meer over in ons meest recente jaarverslag: https://www.treant.nl/over-treant/organisatie/missie-en-visie.