Meer vragen dan antwoorden

Communicatie kan de boodschap van een organisatie versterken of verzwakken. In het geval van Treant Zorggroep pakt het verkeerd uit. Natuurlijk, een ziekenhuisorganisatie die verlies lijdt, moet bezuinigen. Bij Treant gaat het om een voorgenomen bezuiniging van 15 miljoen euro. So far so good.

Maar dan lezen we dat het bestuur ervan uitgaat dat de benodigde besparing te realiseren valt door te snijden in de kosten van de bedrijfsvoering, zodat de maatregel geen personele gevolgen hoeft te hebben. Met andere woorden: het bestuur gaat ervan uit dat de besparing te realiseren is door efficiënter te gaan werken. Mooi natuurlijk, maar waarom is dat dan niet al eerder gedaan? Dan had meer geld naar de patiëntenzorg gekund of hadden de zorgverzekeraars het ziekenhuis voor een lager bedrag kunnen contracteren.

Hebben alle andere ziekenhuizen in ons land hun bedrijfsvoering wel al strak op orde?

Het is een vraag waard of de situatie van Treant op zichzelf staat of symbolisch is voor hoe de ziekenhuizen in ons land zijn georganiseerd. Hebben alle andere ziekenhuizen in ons land hun bedrijfsvoering wel al strak op orde, of bestaat ook daar ruimte voor structurele verbetering? De berichtgeving van Gupta Strategists waarover ik het gisteren in de blog had stuurt het vermoeden een bepaalde kant op.

Verder is het een vraag waard waardoor precies de Treant ziekenhuizen over 2016 dat negatief resultaat van 5,4 miljoen euro hebben behaald. Hebben ze meer zorg geleverd dan gecontracteerd was? Hebben ze juist minder zorg verleend dan vooraf was ingeschat? Beide zijn in het snel veranderende ziekenhuislandschap mogelijk, en beide zijn relevante informatie in het kader van de contractering.

Delen