Miess.nl: ouderen actief laten blijven

Initiatiefnemer Annemarie Gerritsma startte onlangs Miess.nl. De site is ontstaan omdat zij ouderen wil helpen actief te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Dat valt voor hen niet altijd mee en de maatschappij eist steeds meer van hen. Miess.nl wil vooral een ondersteunende rol spelen bij het door ouderen zelf opbouwen van een sociaal netwerk.

 

Er wordt steeds vaker van ouderen verlangd dat zij leunen op hun eigen netwerk. Maar lang niet alle ouderen hebben een sociaal netwerk. Miess (Met iemand Samen) is een website waar ouderen iemand kunnen zoeken die tijd aan hen wil besteden. Het gaat daarbij niet om de functionele zorg maar om wat extra aandacht en wat sociale activiteiten. Bijvoorbeeld samen een kop koffie drinken, een wandelingetje (met de rolstoel) maken, samen winkelen of naar een voorstelling. Zorgverleners zijn druk en komen daar niet altijd aan toe.

Op Miess.nl kunnen ook kinderen met tijdgebrek desgewenst hun vader of moeder inschrijven. Daarnaast kunnen mantelzorgers met dit initiatief wat worden ontlast. Miess wil kwetsbare ouderen met actieve ouderen (meestal) verbinden om samen in de maatschappij te blijven staan.

Er is geen externe financier bij het initiatief betrokken. Zorgverleners zouden hun patiënten op het bestaan van Miess.nl kunnen attenderen. Er zijn folders gratis beschikbaar voor in wachtruimtes, op te vragen via info@miess.nl.

Delen