Mooi hoor, keuzevrijheid. Maar…

Twee berichten in de media met de strekking ‘de patiënt beslist zelf’ en allebei geven ze me een onbevredigend gevoel. Ik heb het over de beslissing van minister Edith Schippers van VWS dat de patiënt zelf moet kunnen bepalen wie toegang krijgt tot zijn medisch dossier en over de uitspraak van het Europese Hof dat een vrouw zelf beslist of ze thuis of in het ziekenhuis wil bevallen.

Waarom onbevredigend? Omdat beide beslissingen goedbedoeld zijn, maar op geen enkele wijze de zorg beter maken. Ik heb als patiënt ook nu al het recht om te beslissen of ik zorgaanbieders wel of niet toegang geef tot mijn dossier. Ik kan gewoon het Bezwaarformulier uitwisseling gegevens EPD invullen en mijn eigen dossier beheren via bijvoorbeeld Google Health of Patiënt1. Een minister die het nodig vindt om hierop nog beleid te ontwikkelen, loopt achter de feiten aan. De patiënt heeft liever een zorgprofessional die goed communiceert dan eentje die goed documenteert.

Aan het bericht over de keuzevrijheid van zwangere vrouwen kleeft hetzelfde bezwaar: het voegt niets toe. Liever dan deze vrijheid heeft een zwangere vrouw de zekerheid dat haar gynaecoloog en verloskundige een lijntje hebben voor structureel overleg over haar toestand. Dan weet ze ook zeker dat ze tijdig geadviseerd wordt als het toch nodig blijkt om in het ziekenhuis te bevallen. Ze loopt dan minder risico op het laatste moment en met gillende sirenes te moeten worden vervoerd, als de snelwegen volstaan met files of de laatste boot van Terschelling naar het vasteland net vertrokken is.

Delen