Nationaal Reanimatie Congres

Op woensdag 13 maart 2019 organiseert de Nederlandse Reanimatie Raad voor de 16e keer het Nationaal Reanimatie Congres. Een multidisciplinaire evenement waarbij alle schakels die betrokken zijn bij de reanimatie van een slachtoffer aanwezig zijn.

Op het congres, in Nieuwegein, is aandacht voor zowel basale reanimatie als de specialistische zorg en zowel intramuraal als extramuraal. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het wel of niet vervoeren van patiënten die buiten het ziekenhuis een circulatiestilstand krijgen, maar waarbij het ambulance personeel niet in staat is de spontane circulatie te herstellen. De afweging om de patiënt dan  te vervoeren naar een ziekenhuis of de reanimatie te beëindigen is vaak een lastige. Daarnaast dit jaar veel aandacht voor de fundamentele onderwijskundige ontwikkelingen in het vaardigheidsonderwijs. Zowel voor artsen als verpleegkundigen is accreditatie aangevraagd.

Inschrijven voor het congres via www.reanimatieraad.nl/conferences/.

Delen