(Niet) blij mee

Voor FarmaMagazine interviewde ik recent Diederik Schrijvershof en Marco Kortleve, de initiatiefnemers van De Zorgmakelaar Farmacie. Onder de vlag van DZF voeren niet-concurrerende apotheken gezamenlijk de contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars. Ook de zorgverzekeraars zullen blij zijn met dit initiatief, zei Schrijvershof toen, omdat dit ook voor hen het inkoopproces efficiënter maakt.

Zorgverzekeraar Ton van Houten (Zorg en Zekerheid) schetst in een interview in het kader van ZN Dialoog  een ander beeld. “Het is lastig nu wij ons willen richten op de wijk- en regiogerichte zorg”, zegt hij. “Een model dat direct bij de start is gericht op zevenhonderd apotheken sluit daar niet bij aan.” Opvallend is dat de andere geïnterviewde in deze ZN Dialoog, Rik van der Meer (voorzitter KNMP) het volledig met hem eens is. Hij zegt: “Hier zit een spanningsveld tussen de keus van de samenleving voor een geïntegreerde eerste lijn aan de ene kant en aan de andere kant het risico dat patiënten mogelijk niet in de apotheek in hun wijk of buurt terechtkunnen omdat de partij daar niet tot overeenstemming komt met een zorgverzekeraar.”

Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, gaan we eind dit jaar merken als de contractering voor 2015 wordt afgerond.

Delen