Niet compatible

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het is natuurlijk een gotspe om ‘Gebrekkig ict-systeem apothekers vormt risico’ als kop te kiezen boven een nieuwsbericht over het niet compatible zijn van ict-systemen tussen apothekers, huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuizen en thuiszorg. Dit suggereert dat het probleem volledig te wijten is aan de apothekers, en dat is toch echt niet het geval. Het is vanwege het niet op elkaar aansluiten van de ict-systemen van al die zorgverleners dat bijna alle apothekers nog steeds de fax gebruiken om met collega-zorgverleners te communiceren over het medicatiegebruik van patiënten. Met alle gevolgen van dien voor de patiëntveiligheid.

In relatie tot ict in de zorg kennen we het begrip hindermacht. Hiermee wordt bedoeld dat de aanbieders van ict-systemen nooit voldoende druk hebben gevoeld om hun systemen op elkaar te laten aansluiten. Ze hebben altijd volop de ruimte gehad om te ontwikkelen wat die ene specifieke gebruiker – de apotheker, de huisarts, de medisch specialist – wenst, zonder zich te hoeven bekommeren over de vraag of andere gebruikers er ook wat aan hebben. Natuurlijk kun je andersom met evenveel recht zeggen: de gebruikers zijn altijd zo dom geweest om niet voorbij hun directe eigen belang te kijken.

Stel je toch eens voor dat vanaf het begin was geredeneerd vanuit het standpunt van de patiënt. Zo van: dit is de patiënt en dit zijn de patiëntgegevens die wij als behandelaars allemaal moeten kunnen gebruiken en delen in het kader van efficiënte en veilige patiëntenzorg. Denk eens mee ict-bedrijven: wat voor systeem zouden jullie kunnen ontwerpen dat dit mogelijk maakt? Maar ja, wie komt er nou op het idee om de patiënt centraal te stellen?

6 Reacties Reageer zelf

 1. G K Mitrasing
  Geplaatst op 7 juni 2016 om 09:43 | Permalink

  Het is inderdaad een dagelijkse ergernis.. alleen al de informatie overdracht van huisartsen informatie systemen onderling. Kun je wel een LSP hebben of een data transfer via Vecozo.. maar de inhoud wordt na importeren niet goed tot helemaal niet herkend of een warboel aan onoverzichtelijke data. Dan weer vriednelijk verzoek meerde malen indien bij collega om he dossier uit te printen en op de post t doen. Hoeveel geld er niet in gepompt wordt.
  Hier kan het ziekenhuis ook niet zien welk HIS we hebben. Medicijnoverdracht gaat per fax, zowel naar de apotheek als naar de huisarts terwijl we hetzelfde medicatiebewaking systeem hebben. Belletje met: “u hoef niet naar ons te faxen, dat scheelt u weer werk.” Antwoord ziekenhuis: we kunnen dit helaas niet zodanig instellen. En met de Ehealthweek roepen dat we een voorbeeld/koplopers in Europa zijn..
  Kul.

 2. J Uithof
  Geplaatst op 7 juni 2016 om 09:52 | Permalink

  Het verwijt naar de AIS-en is deels terecht maar het gaat voorbij aan de enorme inspanningen die steeds weer worden gevraagd om nieuwe regels van overheid en zorgverzekeraars in te bouwen. Daar gaat een heel groot deel van de programmeertijd in zitten. Om maar es wat te noemen: alleen al het simpele idee om de “nieuwe” tarieven die vanaf 2016 gelden een tariefnummer boven de 99 te geven heeft voor een database verstrekkende gevolgen omdat er nooit rekening mee was gehouden dat er meer dan 100 verschillende tarieven zouden komen.

 3. Bas van Pelt
  Geplaatst op 7 juni 2016 om 10:42 | Permalink

  Het mooie van software leveranciers is dat ze juist de klant steeds centraal gesteld hebben. Alleen had de klant zoals je in het artikel al aangeeft niet bedacht dat zijn systeem ook later op de systemen van collega’s aan zou moeten sluiten.

  Jammer ook dat het landelijke elektronische patiëntendossier in de politiek is gesneuveld. Al was dat enigszins terecht, aangezien er toendertijd nog te weinig waarborgen voor de privacy en veiligheid van de data waren ingebouwd.

 4. ANH Jansen
  Geplaatst op 7 juni 2016 om 14:01 | Permalink

  Stille krachten, diepe gronden.

  http://www.denieuwsmakers.nl/artikel/41/Uitgeverij-De-Nieuwsmakers

  Toine Egberts, hoogleraar Klinische Farmacie in Utrecht en hoofd van de ziekenhuisapotheek in het UMC Utrecht vertelt in het boek ‘Apothekers, de stille krachten van de zorg’ dat digitalisering in de zorg veel fouten kan voorkomen.

  Is dit nieuws? Neen. Kaiser Permanente is de enige HMO die functioneert zoals een HMO behoort te werken en wel door een perfect digitaal netwerk, waarin de verzekerde 100% toegang heeft tot zijn medische en financiële gegevens. Alles wordt gedeeld. En dat komt KP als bedrijf ten goede; fouten worden voorkomen, dubbel werk komt niet voor; hogere kwaliteit, lagere kosten en hogere winst. KP is immers een commerciële verzekeraar zonder winstoogmerk. De premie van KP is hoger dan die van een verzekeraar met versnippert netwerk. Kwaliteit is niet gratis.

  Met 3 KP’s zou Nederland uit de voeten kunnen. Valt er toch wat te kiezen, stijgt de kwaliteit en dalen de kosten. Wat wil FvW nog meer?

  De Minister wil nu voor 20 miljoen euro eHealth stimuleren. Een druppel op een gloeiende plaat. De Minister heeft er geen belang bij dat de verplicht verzekerde in dit land alles komt te weten en daar invloed op zou kunnen hebben.

  Achter de schermen worden alle financiële gegevens allang gedeeld door de grote financiële partijen. Per maand en per 3 maanden wordt er getotaliseerd en zo nodig ingegrepen. MBI en MBH staan gereed.

  Het systeemmodel Zorgstelsel 2006 is dan ook gebouwd op basis van financiële prikkels en niet op optimalisatie van zorg voor de individuele patiënt. De patiënt wordt gezien als schadelast.

  Ondertussen werken de zorgaanbieders met ICT systemen uit het tijdperk van MS DOS. Geen geld voor ontwikkeling van nieuwe.

  Wie betaalt, bepaalt.

  En wie betalen zijn toch de Overheid en de verzekeraars, al dwingen zij het geld af van de burgers van dit land.

  Sinds invoering van de ‘vrije’ tarieven is het budget voor ICT in de wmg regel nimmer herberekend. Blijft achter bij de ontwikkelingen. Ontwikkelaars moeten zich dan ook beperken tot allernoodzakelijkste lap werk om aan de financiële eisen van verzekeraars en Overheid, ook de ’transparantie’ eisen, te kunnen voldoen. Taxe is dan ook volledig verouderd. Dient alleen nog als signaal functie voor verzekeraars en inkomstenbron voor de KNMP.

  Koppeling van al die systemen met elkaar om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren ziet de Overheid niet als prioriteit. Het gaat de Overheid en de verzekeraars om de kosten!

  Bij alle overige aspecten is de keuze voor een systeemmodel op basis van ‘gereguleerde’ ‘markt’ werking bepalend voor de moeizame deling van data.

  Non concurrentiële systemen hebben geen last van dit alles. Dat laten de Scandinavische landen, Engeland en Kaiser Permanente zien. (KP deelt dus niet haar data met haar concurrenten!)

  Stille krachten, diepe gronden. Dat zijn de apothekers!

  Nu alleen nog de KNMP zien mee te krijgen. (en het NRC)

 5. ANH Jansen
  Geplaatst op 7 juni 2016 om 14:18 | Permalink

  http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/AB%20gebruik%202015/def-sda-rapportage-antibioticumgebruik-2015.pdf

  Ontluisterend.

  De vraag is of het Ministerie van VWS wel compatibel is met de maatschappij!

  Prevaleren economische belangen niet veel te veel boven de gezondheidszorg?

  De patiënt centraal? Neen! De schatkist (Overheid) centraal.

  Laat een econoom van naam hier maar eens naar kijken.

  En kijk ook eens naar de Q-koorts; oorzaak, gevolg en kosten en zorgschade voor de burgers. Geheel te wijten aan de Overheid zelf. Economische belangen gingen en gaan ook daar boven de gezondheidszorg belangen van de bewoners in de betrokken gebieden.

  En dan kan je koppelen en uitwisselen wat je wilt, maar dat gaat niet helpen als de prioriteitsstelling van de Overheid zelf onjuist is: Overheid centraal of burger centraal?

  Vandaar dat de Minister van VWS denkt dat zij er met 20 miljoen als dooddoener wel mee zal wegkomen.

 6. anh jansen
  Geplaatst op 7 juni 2016 om 22:19 | Permalink

  http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/07/waarom-de-fax-in-2016-nog-wordt-gebruikt-in-de-zo-1626309

  Rectificatie van het NRC op eerder verschenen artikel met de belachelijke kop. De kop van Jut zijn de apothekers in het geheel niet; de bal ligt bij de Overheid en haar uitvoerende organen, de zorgverzekeraars.

  ‘Het is een overheidstaak om de burger te beschermen. Effectieve, beschermde en snelle deling van patiëntengegevens is van levensbelang. Een kabinet dat alles nu op zijn beloop lijkt te laten, toont weinig politieke moed’.

  Vraag van FvW; ‘ Maar ja, wie komt er nou op het idee om de patiënt centraal te stellen?’

  Antwoord; Dat zijn dan toch de zorgaanbieders die tegen de stroom van de onwillige Overheid en zorgverzekeraars er het beste van proberen te maken! Sinds 1982. We blijven roeien!

Één Trackback

 1. […] ‘Niet compatible’ – Arts & Auto […]