Niet compatible

Het is natuurlijk een gotspe om ‘Gebrekkig ict-systeem apothekers vormt risico’ als kop te kiezen boven een nieuwsbericht over het niet compatible zijn van ict-systemen tussen apothekers, huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuizen en thuiszorg. Dit suggereert dat het probleem volledig te wijten is aan de apothekers, en dat is toch echt niet het geval. Het is vanwege het niet op elkaar aansluiten van de ict-systemen van al die zorgverleners dat bijna alle apothekers nog steeds de fax gebruiken om met collega-zorgverleners te communiceren over het medicatiegebruik van patiënten. Met alle gevolgen van dien voor de patiëntveiligheid.

In relatie tot ict in de zorg kennen we het begrip hindermacht. Hiermee wordt bedoeld dat de aanbieders van ict-systemen nooit voldoende druk hebben gevoeld om hun systemen op elkaar te laten aansluiten. Ze hebben altijd volop de ruimte gehad om te ontwikkelen wat die ene specifieke gebruiker – de apotheker, de huisarts, de medisch specialist – wenst, zonder zich te hoeven bekommeren over de vraag of andere gebruikers er ook wat aan hebben. Natuurlijk kun je andersom met evenveel recht zeggen: de gebruikers zijn altijd zo dom geweest om niet voorbij hun directe eigen belang te kijken.

Stel je toch eens voor dat vanaf het begin was geredeneerd vanuit het standpunt van de patiënt. Zo van: dit is de patiënt en dit zijn de patiëntgegevens die wij als behandelaars allemaal moeten kunnen gebruiken en delen in het kader van efficiënte en veilige patiëntenzorg. Denk eens mee ict-bedrijven: wat voor systeem zouden jullie kunnen ontwerpen dat dit mogelijk maakt? Maar ja, wie komt er nou op het idee om de patiënt centraal te stellen?

Delen