Niet onverwacht

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Nij Smellinghe heeft de opnamestop voor nieuwe patiënten die eerder was aangekondigd weer ingetrokken. De meeste zorgverzekeraars hebben het verzoek om extra budget inmiddels gehonoreerd, zodat er weer geld is om nieuwe patiënten nog dit jaar te behandelen.

Volgens de berichtgeving kent de grote patiëntenstroom die het extra budget noodzakelijk maakt drie oorzaken. De eerste is dat de huisartsen naar het ziekenhuis verwijzen vanwege de korte wachttijden. Een blijk van klantvriendelijkheid en efficiency van de zijde van het ziekenhuis.

De tweede reden is dat het nabijgelegen UMC Groningen zich minder richt op relatief eenvoudige ingrepen. Zo hoort het ook voor een academisch ziekenhuis en daar horen zorgverzekeraars ook op in te spelen.

Kwetsbare ouderen komen vaak slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gaan

De derde oorzaak die wordt aangevoerd, is dat de zorgvraag van ouderen onverwacht snel stijgt. Over dat ‘onverwacht’ struikel ik. Als ouderen langer thuis blijven wonen, stijgt in de thuissituatie het aantal mensen dat valt, ernstig verward raakt of om een andere reden acute zorg nodig heeft. Dat gebeurt altijd op een onverwacht moment, maar het is niet onverwacht dat deze ontwikkeling zich afspeelt. Op verschillende plaatsen in het land zien we hiervoor al samenwerkingsverbanden ontstaan van huisartsen, thuiszorg, revalidatiecentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen om te zorgen dat deze patiënten de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats krijgen.

Die plaats is dan vaak niet – of in ieder geval zo kort mogelijk – het ziekenhuis. Terecht, want kwetsbare ouderen komen vaak slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gaan. Ik neem aan dat de zorgverzekeraars deze ontwikkeling in de regio Drachten ook ter sprake brengen in de inkooponderhandelingen.

2 Reacties Reageer zelf

 1. W. Sanders
  Geplaatst op 15 november 2016 om 20:59 | Permalink

  ” Als ouderen langer thuis blijven wonen, stijgt in de thuissituatie het aantal mensen dat valt, ernstig verward raakt of om een andere reden acute zorg nodig heeft. Dat gebeurt altijd op een onverwacht moment, maar het is niet onverwacht dat deze ontwikkeling zich afspeelt. ”

  Citaat.

  ” Het is makkelijk om het overheidsbeleid als verklarende factor voor de groeiende SEH-vraag aan te voeren. Maar “We hebben het vermoeden dat…” is geen basis voor beleid. Het feit op zich is wel een goede reden om kritisch naar het eigen handelen te kijken.

  En:

  ” Mensen moeten ook bij toenemende kwetsbaarheid langer thuis blijven wonen en dan gebeuren meer ongelukken. Tot op zekere hoogte zal dit waar zijn, maar het is de vraag of dit de stijgende toeloop van ouderen op de afdelingen SEH volledig verklaart. Die stijging kan ook iets zeggen over de (on)bereikbaarheid van huisartsen buiten kantooruren. Of over de perceptie van mensen over die (on)bereikbarheid.

  Interessant is de vraag hoeveel van de ouderen die de afdeling SEH bezoeken daar ook echt moeten zijn voor antwoord op de medische vraag die ze op dat moment hebben ”

  Ziehier een voorbeeld van voortschrijdend inzicht.

  De heer van Wijck suggereert nog in september 2015 dat de toestroom van kwetsbare ouderen naar het ziekenhuis een probleem van slecht bereikbare huisartsen is ( ….) , en misschien wel van de perceptie ( ….sic ) van urgentie van ouderen.

  En nu, november 2016, ” niet onverwacht” .

  Geloofwaardigheid staat niet hoog in het vaandel van de heer van Wijck.

  Niet onverwacht.
  Zoals de wind waait, waait mijn jasje.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 15 november 2016 om 22:00 | Permalink

  Feitelijk zei ik in 2015 niets anders dan ik nu zeg, namelijk dat die toestroom van kwetsbare ouderen naar het ziekenhuis niet onverwacht is. Dat jasje past dus nog steeds, wind of geen wind. Wel is de vraag aan de orde of die toestroom altijd terecht is. Als de huisarts(enpost) in de ANW-uren met een acuut probleem geconfronteerd wordt en er is geen structuur voor gerichte opvang, dan is verwijzing naar de SEH een voor de hand liggende optie. Een voorbeeld van hoe het anders kan is het Aanmeldportaal (http://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-elisabeth/).