Niet onverwacht

Nij Smellinghe heeft de opnamestop voor nieuwe patiënten die eerder was aangekondigd weer ingetrokken. De meeste zorgverzekeraars hebben het verzoek om extra budget inmiddels gehonoreerd, zodat er weer geld is om nieuwe patiënten nog dit jaar te behandelen.

Volgens de berichtgeving kent de grote patiëntenstroom die het extra budget noodzakelijk maakt drie oorzaken. De eerste is dat de huisartsen naar het ziekenhuis verwijzen vanwege de korte wachttijden. Een blijk van klantvriendelijkheid en efficiency van de zijde van het ziekenhuis.

De tweede reden is dat het nabijgelegen UMC Groningen zich minder richt op relatief eenvoudige ingrepen. Zo hoort het ook voor een academisch ziekenhuis en daar horen zorgverzekeraars ook op in te spelen.

Kwetsbare ouderen komen vaak slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gaan

De derde oorzaak die wordt aangevoerd, is dat de zorgvraag van ouderen onverwacht snel stijgt. Over dat ‘onverwacht’ struikel ik. Als ouderen langer thuis blijven wonen, stijgt in de thuissituatie het aantal mensen dat valt, ernstig verward raakt of om een andere reden acute zorg nodig heeft. Dat gebeurt altijd op een onverwacht moment, maar het is niet onverwacht dat deze ontwikkeling zich afspeelt. Op verschillende plaatsen in het land zien we hiervoor al samenwerkingsverbanden ontstaan van huisartsen, thuiszorg, revalidatiecentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen om te zorgen dat deze patiënten de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats krijgen.

Die plaats is dan vaak niet – of in ieder geval zo kort mogelijk – het ziekenhuis. Terecht, want kwetsbare ouderen komen vaak slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gaan. Ik neem aan dat de zorgverzekeraars deze ontwikkeling in de regio Drachten ook ter sprake brengen in de inkooponderhandelingen.

Delen