Niet te snel oordelen

Een tweet van Peter de Haan, socioloog en bedrijfseconoom, direct na het nieuws dat Tamara van Ark de nieuwe VWS-minister voor medische zorg wordt: “Bij nader inzien, laat Van Rijn nog maar even blijven.” Zo waren er meer kritische kanttekeningen, onder andere ook dat ze geen inhoudelijke kennis van de zorg zou hebben. Dat is echter een rare opmerking, want in de Tweede Kamer had Van Ark zorg juist jarenlang in haar portefeuille.

Als staatssecretaris van Sociale Zaken was de weg die Van Ark bewandelde niet vrij van hindernissen. Haar plan voor activering van gehandicapten op de arbeidsmarkt kon op een storm aan kritiek rekenen en verdween weer snel van de agenda. De reorganisatie van de jonggehandicaptenwet Wajong wist ze echter recent wel door de Tweede Kamer te krijgen. Ondanks felle kritiek van de oppositiepartijen en de bonden weliswaar, maar juist daarmee heeft ze laten zien te kunnen stáán voor een taak die haar wordt toebedeeld.

Het hout waaruit een bewindspersoon gesneden hoort te zijn

Daar kun je haar om roemen of je kunt het haar kwalijk nemen. Maar feit is wel dat dat het hout is waaruit een bewindspersoon gesneden hoort te zijn. Ook op het gebied van medische zorg liggen genoeg taaie dossiers te wachten, over geld bijvoorbeeld, die vragen om een minister die niet bang is om de discussie aan te gaan. Laten we eerst eens kijken hoe ze dit in deze nieuwe positie doet voordat we over haar oordelen.

Delen