Nieuw betalingssysteem eurozone

Vanaf 1 februari 2014 krijgt iedereen een nieuw, 18-cijferig rekeningnummer. Dit is het gevolg van een nieuw betalingssysteem dat in alle landen van de eurozone wordt ingevoerd.

Wie gehecht is aan zijn 7- of 9-cijferige rekeningnummer, moet hier nog maar even van genieten. Want over ruim anderhalf jaar neemt Nederland afscheid van zijn oude rekeningnummers. Samen met alle landen uit de eurozone stapt Nederland helemaal over op het Europese betalingssysteem Single Euro Payments Area (SEPA). Dit nieuwe uniforme betalingssysteem moet ertoe leiden dat in het hele eurogebied op dezelfde manier kan worden betaald. Met de invoering van SEPA vervallen de vertrouwde Nederlandse rekeningnummers en worden ze vervangen door 18-cijferige versies. Het IBAN-nummer bestaat uit een landencode, een controlegetal, vier letters om de bank aan te duiden, aangevuld met één of een paar nullen en het huidige rekeningnummer.

Wat lang niet altijd bekend is, is dat iedere Nederlander momenteel al over een IBAN beschikt. Deze staat onder meer vermeld op rekeningafschriften en op nieuwe bankpassen. Om consumenten en bedrijven goed voor te bereiden op de introductie van het nieuwe betalingssysteem is De Nederlandsche Bank een campagne gestart. Een van de onderdelen van die campagne is de lancering van de website www.overopiban.nl. Hier kunnen consumenten onder meer hun huidige rekeningnummer invoeren waarna de site het nieuwe IBAN-nummer toont. Vanaf de zomer starten alle banken met het uitgeven van nieuwe betaalpassen met IBAN. Wanneer men de nieuwe pas ontvangt, hangt af van de vervaldatum van de huidige betaalpas.

Verder is op de site ook een toolkit beschikbaar voor bedrijven. Want door de invoering van SEPA zal het bedrijfsleven aanpassingen moeten doorvoeren in de administratie, software en bedrijfsvoering.

Delen