Nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts

Vier ziekenhuizen bieden twintig basisartsen de nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts aan. Dat schrijven de initiatiefnemers van het Catharina-ziekenhuis (Eindhoven), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), VU medisch centrum (Amsterdam) en het Universitair Medisch Centrum Groningen ziekenhuizen op de website Ziekenhuisgeneeskunde.nl.

 

Deze opleiding is voor basisartsen die wél in een ziekenhuis willen werken, maar geen langdurige medisch-specialistische opleiding willen volgen. ‘Er is een dringende behoefte aan artsen die vanuit een generalistisch perspectief algemene ziekenhuiszorg kunnen verlenen’, meldt de website. ’Tot nu toe werd die zorg vooral verleend door jonge basisartsen zonder verdere opleiding. De nieuwe opleiding is daarom gericht op basisartsen die zich verder willen bekwamen in het uitvoeren van zorg voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens deze opleiding van drie jaar staat verdieping centraal op het gebied van medische kennis en medisch handelen, vooral met betrekking tot ziektekunde, patiëntveiligheid en continuïteit van zorg.’

Het ministerie van VWS subsidieert de nieuwe opleiding. Doelstelling van de opgerichte Stichting Opleiding Ziekenhuis Geneeskunde (SOZG) is het efficiënt en effectief opleiden en inzetten van ziekenhuisartsen die, net zoals de spoedeisende hulp arts, naar verwachting van grote meerwaarde voor de ziekenhuizen zullen zijn. Dit initiatief wordt ondersteund door zowel de KNMG en andere grote koepelorganisaties als de betrokken wetenschappelijke verenigingen.

In september 2012 beginnen de eerste twintig artsen aan de driejarige opleiding. De bedoeling is dat er voorlopig jaarlijks 20 artsen instromen in de opleiding, verdeeld over de vier deelnemende ziekenhuizen. Erkenning voor de opleiding is inmiddels aangevraagd bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Na de eerste fase waarin alleen de vier initiatiefnemers de opleiding aanbieden, zal de opleiding tot ziekenhuisarts ook door opleidingsziekenhuizen elders in Nederland aangeboden kunnen worden.

Delen