Nieuwe Verenigingsbestuurders VvAA

Vereniging VvAA heeft tijdens haar 94ste de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2016 Miriam Stoks en Tijmen Hiep tot bestuurslid benoemd.

Miriam Stoks is apotheker en mede-eigenaar van een maatschap met verscheidene apotheken in gezondheidscentra in en nabij Nijmegen. Daarnaast is zij via diverse bestuurlijke functies actief betrokken bij lokale en regionale samenwerkingsvormen in en tussen de eerste- en tweedelijnszorg. Stoks is 44 jaar en woont in Nijmegen.

Per 1 juli treedt Tijmen Hiep aan als bestuurslid. Hiep is praktiserend tandarts en Master of Laws (LLM). Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring en vervulde tot 23 juni 2016 de functie van penningmeester in het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Hiep is 33 jaar en woont in Amsterdam.

De benoemde bestuursleden nemen de plek in van apotheker Arjan van Nistelrooij, die na tien jaar afscheid heeft genomen als bestuurslid en Alexander Tolmeijer, die na drie jaar afscheid neemt. Tolmeijer was naast bestuurslid ook penningmeester.

Delen