Nu nog belastingvrij sparen in box 1

De overheid neemt steeds meer maatregelen om de aflossing van de hypotheek te bevorderen, het regeerakkoord is duidelijk. Voor starters en nieuwe hypotheken geldt vanaf 2013 dat de hypotheek alleen nog maar in aanmerking komt voor aftrek als er afgelost wordt via het annuïtaire systeem. Voor bestaande gevallen wordt de renteaftrek afgebouwd van 52% naar 38% met 0,5% per jaar. Wat kunt u nog doen?

 

1. De Spaarrekening eigen woning geeft de mogelijkheid om belastingvrij te sparen in box 1 onder voorwaarden. Bijvoorbeeld: Bij een looptijd van 15 jaar geldt een vrijstelling van € 34.900,- per persoon en bij een looptijd van 20 jaar € 154.900,-. De rentevergoeding op deze spaarrekeningen is gelijk aan de hypotheekrente, wat het aantrekkelijk maakt om in deze vorm te sparen. Er geldt wel een verplichting om de hypotheek af te lossen met het saldo van de rekening. U kunt mogelijk een deel van uw aflossingsvrije hypotheek omzetten in een hypotheek waaraan zo’n spaarrekening is gekoppeld. Dit kan nog tot 1 januari 2013.

2. Ook bestaat de mogelijkheid om bestaande polissen die afgesloten zijn na 14 september 1999 en geen vrijstelling in box 3 hebben om te zetten in zo’n spaarrekening. De verstreken looptijd van deze polissen telt al mee voor de looptijd en ook hier gelden weer voorwaarden voor de omzetting waar u zich goed over moet laten informeren.

Er zijn dus tot 1 januari 2013 mogelijkheden om fiscaal voordeel te realiseren waar u ook na 2013 nog van profiteert!

 

Delen