NZa: inkomen specialisten mag omhoog

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft medisch specialisten 100 miljoen euro extra plafondruimte toegezegd.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 77 ziekenhuizen en 61 zelfstandige behandelcentra (zbc’s) 100 miljoen euro extra plafondruimte gegeven voor de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten. Ziekenhuizen en zbc’s hadden tot 1 april de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor extra vergoeding voor geleverde productie in 2012. Voor ziekenhuizen en zbc’s geldt sinds dit jaar een honorariumomzetplafond van twee miljard euro voor de vrijgevestigde medisch specialisten. Het plafond moet ervoor zorgen dat de kostenstijging van medisch- specialistische zorg wordt afgeremd. Alle geleverde verrichtingen boven dit bedrag komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Edwin Brugman, directeur Kennis en Netwerken bij VvAA, is blij met de extra groeiruimte van de NZa. Volgens hem biedt de verhoging van het honorariumomzetplafond ruimte aan vooral zbc’s om verder door te groeien: “De problemen voor zbc’s waren het grootst. Die hadden een ambitieus groeiscenario opgesteld maar werden plotseling gebudgetteerd op cijfers uit 2010. Dat maakte het voor hen onmogelijk om de groeiambities waar te maken.”

Delen