NZa legt bestuurder persoonlijke boete op

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aan de thuiszorgorganisatie Zusters uit Almere een boete opgelegd van 81.000 euro voor het voeren van een ondeugdelijke administratie. Dit blijkt uit een persbericht van de NZa (nza.nl). Daarnaast heeft de NZa een persoonlijke boete opgelegd aan de bestuurder van de thuiszorgorganisatie van € 24.300,-.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

In een bericht op nza.nl valt te lezen dat de boete is opgelegd omdat door de thuiszorgorganisatie is gehandeld in strijd met de artikelen 35 en 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg en de Regeling verpleging en verzorging. Door de thuiszorgorganisatie was niet goed vastgelegd wanneer zij welke zorg verleende. Hierdoor is niet te achterhalen welke zorg daadwerkelijk aan cliënten is geleverd. 

Door de NZa is naast de boete aan de thuiszorgorganisatie voor de tweede keer ook apart een boete opgelegd aan de bestuurder. Dit kan wanneer de bestuurder persoonlijk iets te verwijten valt. In dit geval is de thuiszorg­organisatie in december 2020 eerder gewezen op de ondeugdelijke administratie. Door de bestuurder, tevens feitelijk leidinggevende, zijn sindsdien geen passende maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren.

De opgelegde boete is tot stand gekomen door een nieuwe onderzoeksmethode. Hierbij vraagt de NZa gericht informatie op bij een zorgaanbieder als de zorgautoriteit signalen heeft dat er zaken mogelijk niet kloppen. Ook de eigen data-analyses van de NZa kunnen reden zijn om verder te kijken. Als er sprake is van afwijkingen kan de NZa een vervolgonderzoek instellen. Hierbij wordt de zorgaanbieder gericht om specifiek aanvullende informatie gevraagd. 

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen