NZa verbetert declaratiesysteem

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat in 2013 het declaratiesysteem voor ziekenhuizen verder verbeteren. Zo zal de NZa op korte termijn de zorgproducten voor intensive care en de bekostiging van geneesmiddelen verder ontwikkelen. Dit is te lezen in de Doorontwikkelagenda DOT (dbc’s op weg naar transparantie). De komende maanden worden de precieze afspraken uitgewerkt. 

 

In 2012 ging het nieuwe declaratiesysteem in de ziekenhuiszorg in en werden de prestaties en tarieven voor kindergeneeskunde, neuro- en cardiochirurgie aangepast voor complexe en topklinische zorg. In 2013 wordt de bekostiging van geneesmiddelen onder de loep genomen om te zien of het huidige systeem de juiste prikkels bevat voor zorginkoop. Verder past de NZa de tarieven voor kaakchirurgie aan, start het nader onderzoek naar de plaats van paramedische zorg in de DOT-structuur en zal het voor het eerst werken met het nieuwe kostprijsmodel. Ook wordt onderzocht of het onderscheid in het declaratiesysteem tussen verzekerde en onverzekerde zorg kan worden verbeterd.

Delen