Onbeperkt aan het werk

Met enige verbazing las ik dat maar liefst 82 procent van de volwassen Nederlanders met autisme geen baan heeft en dat ongeveer de helft leeft van een Wajong-uitkering. Het Fonds Psychische Gezondheid en Start Foundation trekken negen ton uit om zo veel mogelijk van deze mensen aan het werk te helpen. Een project dat serieuze aandacht verdient, want met de juiste begeleiding kunnen veel van deze mensen deelnemen aan het arbeidsproces.

We zien dit op en ander front ook in Eindhoven. Hier is een project gestart om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen op hun eigen competentieniveau aan het werk te krijgen. En dat blijkt te werken. De voorlopige resultaten wijzen erop dat hun realiteitsbesef toeneemt en dat ze toekunnen met minder medicatie.

In het verleden gold de opvatting dat mensen met een psychische klacht eerst uitbehandeld moesten zijn voordat überhaupt over werk kon worden nagedacht. Die gedachte wordt gelukkig steeds meer verlaten. Het werk blijkt juist heel goed een onderdeel van de behandeling te kunnen zijn. Het geeft mensen structuur en een gevoel van eigenwaarde. En het past helemaal in de gedachte van de nota Zorg voor je gezondheid van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg: niet langer de beperkingen centraal stellen, maar uitgaan van de (resterende) mogelijkheden.

Delen