Onderzoek en praktijk

Reken je niet te snel rijk met de toepassing van nieuwe technologie  is de afdronk van onderzoek naar het virtueel verlenen van intramurale ziekenhuiszorg aan huis. De voordelen van digitale zorg voor professionals en patiënten zijn duidelijk, stelt het onderzoeksteam: minder reistijden, zorg thuis in plaats van het ziekenhuis, meer tijd voor patiënten die wel live contact nodig hebben en ontlasting van specialistische zorg. Maar pas bij toepassing op een zekere schaalgrootte leidt het tot – relatief beperkte – besparingen. 

Het onderzoek schetst een duidelijk ander beeld dan tevoorschijn komt uit het recente rapport Uitweg uit de schaarste van Gupta in opdracht van FME. De conclusie van dit rapport luidt dat medische technologie een enorme potentie heeft bij het oplossen van het personeelsprobleem in de zorg.  

‘Wat betekenen digitale toepassingen nu écht voor de zorg?’  

In het licht van deze tegenstelling is het interessant om te kijken naar wat al sinds 2015 bij vvt-aanbieder Marente gebeurt. Beeldzorg is daar inmiddels business as usual, vermeldt het bericht. Een team van zestien medewerkers levert 185 zorgmomenten per dag en elk zorgmoment levert een tijdwinst van tien tot twaalf minuten op. Bovendien: ruim de helft van het team bestaat uit medewerkers die niet meer voldoende in staat zijn tot het leveren van fysieke zorg. Die blijven nu dus toch behouden voor de directe patiënten/cliëntenzorg.  

Wat dit voorbeeld interessant maakt, is dat het geen gegevens uit onderzoek laat zien maar feiten uit de praktijk. Daarvan zijn er veel meer nodig om tot een afgewogen beeld te komen van wat technologische toepassingen nu écht kunnen betekenen voor de zorg. De personeelstekorten in de sector maken de relevantie van zo’n beeld voldoende duidelijk. 

Delen