Onderzoek en praktijk

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Reken je niet te snel rijk met de toepassing van nieuwe technologie  is de afdronk van onderzoek naar het virtueel verlenen van intramurale ziekenhuiszorg aan huis. De voordelen van digitale zorg voor professionals en patiënten zijn duidelijk, stelt het onderzoeksteam: minder reistijden, zorg thuis in plaats van het ziekenhuis, meer tijd voor patiënten die wel live contact nodig hebben en ontlasting van specialistische zorg. Maar pas bij toepassing op een zekere schaalgrootte leidt het tot – relatief beperkte – besparingen. 

Het onderzoek schetst een duidelijk ander beeld dan tevoorschijn komt uit het recente rapport Uitweg uit de schaarste van Gupta in opdracht van FME. De conclusie van dit rapport luidt dat medische technologie een enorme potentie heeft bij het oplossen van het personeelsprobleem in de zorg.  

‘Wat betekenen digitale toepassingen nu écht voor de zorg?’  

In het licht van deze tegenstelling is het interessant om te kijken naar wat al sinds 2015 bij vvt-aanbieder Marente gebeurt. Beeldzorg is daar inmiddels business as usual, vermeldt het bericht. Een team van zestien medewerkers levert 185 zorgmomenten per dag en elk zorgmoment levert een tijdwinst van tien tot twaalf minuten op. Bovendien: ruim de helft van het team bestaat uit medewerkers die niet meer voldoende in staat zijn tot het leveren van fysieke zorg. Die blijven nu dus toch behouden voor de directe patiënten/cliëntenzorg.  

Wat dit voorbeeld interessant maakt, is dat het geen gegevens uit onderzoek laat zien maar feiten uit de praktijk. Daarvan zijn er veel meer nodig om tot een afgewogen beeld te komen van wat technologische toepassingen nu écht kunnen betekenen voor de zorg. De personeelstekorten in de sector maken de relevantie van zo’n beeld voldoende duidelijk. 

4 Reacties Reageer zelf

 1. V. van Nederveen
  Geplaatst op 8 augustus 2022 om 21:21 | Permalink

  Is er meegewogen wat de winst is voor patiënten en wat die ervan vinden?

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 8 augustus 2022 om 21:38 | Permalink

  ‘Cliënten hebben het gevoel dat de medewerker bij hen aan tafel zit, houden regie over hun dag en hun huis wordt niet meer elke dag platgelopen door een thuiszorgmedewerker’, lezen we in de berichtgeving over Marente. De vraag in hoeverre iedere cliënt/patiënt het als positief ervaart is daarmee niet beantwoord. Het zal ook per persoon verschillen, lijkt me. Wellicht is gewoon beginnen bij degenen die er positief tegenover staan de meest constructieve weg voorwaarts.

 3. B. de Vries
  Geplaatst op 10 augustus 2022 om 22:02 | Permalink

  ” Wellicht is gewoon beginnen bij degenen die er positief tegenover staan de meest constructieve weg voorwaarts.”

  Een mening.
  Van een blogger.

  Maar een journalist is gehouden aan een paar punten:

  * A. Uitgangspunten Journalisten berichten waarheidsgetrouw, controleerbaar en zo volledig mogelijk. Ze vermijden eenzijdige en tendentieuze berichtgeving. Journalisten verrichten hun werk in onafhankelijkheid en vermijden (de schijn van) belangenverstrengeling.

  * Bij het doorgeven van nieuws neemt de journalist de werkelijkheid zoals hij die aantreft en waarneemt als uitgangspunt. De verificatie van feiten en de weergave van uiteenlopende meningen belichaamt het journalistieke streven naar objectiviteit.

  * De journalist verricht zijn werk in onafhankelijkheid en vermijdt (de schijn van) belangenverstrengeling.

  * De journalist zal, indien hij gebonden is aan enige politieke partij, belangenvereniging of bedrijf anders dan de uitgever van zijn eigen medium, daarvan in zijn berichtgeving telkens rekenschap geven indien dat voor de beoordeling van het bericht relevant is.

  Journalist of blogger?

  Beide is echt onmogelijk.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 10 augustus 2022 om 22:11 | Permalink

  De blog is een journalistieke vorm waarin een journalist zijn persoonlijke kijk mag geven op een onderwerp. Dat is wat ik op deze plaats doe: mijn reflectie geven op nieuwsfeiten die betrekking hebben op de zorg.