Onderzoek naar verjaringstermijn tuchtrecht 

Voor een onderzoek naar de redelijkheid van de verjaringstermijn in het medisch tuchtrecht wil geneeskundestudent Hanna Kruijsse zorgverleners interviewen tegen wie een tuchtklacht is gediend meer dan vijf jaar na het handelen.  

Het onderzoek naar de redelijkheid van de verjaringstermijn van tien jaar in het medisch tuchtrecht doet geneeskundestudent Hanna Kruijsse in het kader van haar afstudeerscriptie voor de master gezondheidsrecht. “Hiermee hoop ik bij te dragen aan het verbeteren van het tuchtrecht, dat eerlijk en doeltreffend moet zijn voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Mogelijk kan dat door het verkorten van de verjaringstermijn.” Middels interviews wil zij te weten komen of het indienen van een klacht na meer dan vijf jaar nog wel het doel dient. “Daarbij gaat het voornamelijk om of een zorgverlener zich dan nog kan herinneren wat zich heeft afgespeeld en of men nog leert van het handelen.” 

Gehouden interviews worden geanonimiseerd verwerkt in het onderzoek. Een interview duurt naar schatting ongeveer een half uur en kan zowel op locatie als via een beeldbelverbinding plaatsvinden.  

Bent u geconfronteerd geweest met een tuchtklacht meer dan vijf jaar na het handelen en wilt u meewerken aan een interview, dan kunt u tot 29 april contact met Hanna opnemen via hanna.kruijsse@gmail.com of 0629205244. 

Delen