Onderzoek naar zorg asielzoekers

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, onderzoekt de medische zorg voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Hij ontving een klacht van een arts die samen met een aantal collega’s vrijwillig en op eigen kosten in het voorjaar van 2012 medische bijstand verleende aan mensen in het tentenkamp in Ter Apel.

De ombudsman gaat na in hoeverre de Nederlandse overheid goede en toegankelijke medische zorg voor asielzoekers waarborgt. Inmiddels heeft de ombudsman vooronderzoek verricht door gesprekken met asielzoekers en artsen en door literatuurstudie. Brenninkmeijer: ‘In de Vluchtkerk in Amsterdam Zuidoost heb ik indringende gesprekken gevoerd met uitgeprocedeerde asielzoekers en artsen van Dokters van de Wereld’.

De ombudsman constateert knelpunten zoals de bekendheid van de regelingen bij de uitgeprocedeerde asielzoekers en zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen. Maar het gaat ook om de fysieke afstand tot de zorg, toegang tot psychische zorg, en continuïteit van overdracht bij overplaatsing en voorgenomen uitzetting. De ombudsman hoopt dit onderzoek vóór de zomer van 2013 af te ronden.

Bij het tentenkamp in Ter Apel werden de artsen geconfronteerd met een paar honderd uitgeprocedeerde asielzoekers met verschillende aandoeningen die nergens een behandeling kregen. Deze mensen kunnen niet terug naar hun land van herkomst. De artsen constateerden dat deze mensen langdurig verstoken zijn geweest van voldoende medische zorg terwijl ze kort daarvoor nog in asielzoekerscentra of in penitentiaire inrichtingen verbleven, waar medische zorg voor hen beschikbaar is.

Delen