Onjuiste declaratie niet altijd fraude

Volgens Frank de Grave voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) is “niet elke onjuiste declaratie altijd fraude”. De Orde stelt dat het complexe declaratiesysteem kan leiden tot onbedoelde registratie- en declaratiefouten. 

 

 

De OMS meent dat het declaratiesysteem complex, vaak niet logisch en voor meerdere uitleg vatbaar is. In een aantal gevallen kan dit leiden tot declaratiefouten. De OMS distantieert zich met kracht van het beeld dat soms (in de media) wordt geschetst door generaliserende uitdrukkingen als ‘witte jassen, vuile handen’ en ‘specialisten zijn bedriegers’. De OMS stelt dat medisch specialisten zich inzetten voor de beste zorg voor de patiënt en daarbij kwaliteit van zorg voorop stellen. Bij dit professionele handelen hoort ook het zorgvuldig omgaan met de steeds schaarser wordende ‘zorgeuro’.

De OMS maakt zich grote zorgen over het effect van fraudegevallen met declareren. Signalen over fraude zijn schadelijk voor het vertrouwen in de gezondheidszorg en in de medisch specialist. Fraude is niet acceptabel, de OMS neemt afstand van frauduleus handelen. Frank de Grave: “Elke onjuiste declaratie is er één te veel. Dokters die frauderen handelen in strijd met de beginselen van de medische professionaliteit.”

Al in de opleidingen ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid van de medisch specialist voor het betaalbaar houden van de zorg. Daarnaast heeft de OMS samen met de wetenschappelijke verenigingen een gedragscode correct declareren opgesteld. Hiermee vragen de OMS en de wetenschappelijke verenigingen bij hun leden extra aandacht voor correct declareren.

Medisch specialisten moeten alert en kritisch blijven op hun eigen declaratiegedrag en dat van hun collega’s. Registratie en declaratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medisch specialisten en ziekenhuizen. Als er echt sprake is van fraude, is er het meldpunt zorgfraude van de NZa.

De OMS neemt de aanpak van zorgfraude mee in de overleggen met de NZa, de NVZ en ZN en zal op alle mogelijke manieren meewerken aan het onderzoek naar zorgfraude dat minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben aangekondigd.

 

 

Delen