Onjuistheden in pensioeninformatie

Stel dat uw pensioenuitkering lager blijkt dan u eerder door uw pensioenuitvoerder werd voorgespiegeld. Kunt u dan aanspraak maken op het eerder gecommuniceerde, hogere bedrag? Meestal niet.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

 

Elk jaar stuurt de pensioenuitvoerder deelnemers het zogenaamde Uniform Pensioenoverzicht (UPO) toe, waarin het reeds opgebouwde pensioen staat vermeld. Wie bijna met pensioen gaat, ontvangt een uitkeringsbrief, met het bedrag dat na pensionering wordt uitgekeerd. Zowel in het UPO als in deze uitkeringsbrief sluipen soms fouten, weet juridisch adviseur Chinook Nielsen van de afdeling Juridisch Advies en Rechtsbijstand (JAR) van VvAA. “Van tijd tot tijd horen we van leden dat hun een hoger bedrag is medegedeeld dan de pensioenuitvoerder bij pensionering wil uitkeren. Zij vragen zich af of zij de pensioenuitvoerder kunnen houden aan dat hogere bedrag.”

Niet het UPO of de uitkeringsbrief, maar het pensioenreglement is bepalend

Het antwoord dat Nielsen meestal moet geven: “Nee, helaas. Niet het UPO of de uitkeringsbrief, maar het pensioenreglement is bepalend. Een pensioenuitvoerder mag een fout herstellen.” Al zijn er wel uitzonderingen. “Kan iemand aantonen door de foute informatie in een nadeliger situatie te zijn beland, dan kan mogelijk wel de hogere pensioenuitkering worden geclaimd. Bijvoorbeeld in het geval dat iemand door dat te rooskleurige bedrag eerder is gestopt met werken of een hypotheek is aangegaan.”

Of een rechter daarin meegaat, hangt van een aantal factoren af. Nielsen somt op: “Het is afhankelijk van hoe vaak de pensioenuitvoerder het verkeerde bedrag heeft doorgegeven, hoe lang de situatie waarin men dacht meer pensioen te krijgen heeft geduurd, hoe groot het verschil tussen het juiste en het verkeerde bedrag is en of men kon weten dat het bedrag niet klopte.” Haar advies luidt dan ook: “Kijk goed of het bedrag dat de pensioenuitvoerder communiceert, lijkt te kloppen voordat er financiële keuzes worden gemaakt die zijn gebaseerd op dat bedrag.”

Geen terugbetaling

Als een pensioenuitvoerder jarenlang te veel pensioen uitbetaalt, dan hoeft de gepensioneerde het te veel betaalde niet altijd terug te betalen. Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam van een aantal jaren geleden. De rechter oordeelde dat een vrouw die vijf jaar lang te veel pensioen had ontvangen, niet had kunnen weten dat de berekening fout was. Daarom mocht zij het geld (bijna € 15.000,-) houden. Wel mocht de pensioenuitvoerder de fout herstellen en het pensioen voor de toekomst verlagen.

 

Delen