Ontregelmonitor: nauwelijks minder regeldruk

De toename van de regeldruk in de zorg lijkt te stagneren, maar zorgverleners ervaren nauwelijks verlichting in de praktijk. Onnodige regels drukken nog steeds zwaar op zorgverleners, en hun vertrouwen in daadwerkelijke verandering is zeer laag.

Zorgverleners wijzen verzekeraars en ICT-systemen als belangrijkste veroorzakers van de regeldruk aan. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Nationale (Ont)Regelmonitor, een onderzoek onder ruim 10.000 zorgverleners. De monitor is een initiatief van VvAA in samenwerking met diverse beroepsorganisaties. De Nationale (Ont)Regelmonitor is deze zomer, na een 0-meting eind 2018, opnieuw voorgelegd aan onder meer apothekers, huisartsen, medisch specialisten, psychologen en psychotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Meer informatie op vvaa.nl/ontregelmonitor.

Delen