Ontschotting

Meer overheidsregie betekent meer bemoeienis van het ministerie van VWS, stelt directeur-generaal curatieve zorg bij het ministerie van VWS Ronnie van Diemen. Ons zorgstelsel heeft onderhoud nodig op de punten van vertrouwen en samenwerking, is haar opvatting. Dat zullen veel mensen met haar eens zijn.

Eén zin uit het coalitieakkoord maakt echter duidelijk dat het niet gaat om het ministerie van VWS alleen. Deze zin: ‘We moeten breder kijken naar gezondheid: onderwijs, sport, huisvesting, bestaanszekerheid en leefomgeving dragen allemaal bij’. Sport ressorteert onder het ministerie van VWS, gezondheid deels ook, voor zover het om gezondheidszorg gaat dan toch. Maar onderwijs, huisvesting, bestaanszekerheid en leefomgeving doen dit niet. Wil het ministerie van VWS bij die ‘meer bemoeienis’ écht iets betekenen voor mensen, dan kan het dit alleen in samenwerking met bijna alle andere ministeries waarin het kabinet Rutte IV voorziet.

‘Het bevorderen van de volksgezondheid vereist meer samenwerking tussen de verschillende ministeries’

Als het om innovaties in de zorg gaat, horen we vrijwel per definitie dat de schotten in de zorg (en de financiering van de zorg) daarbij in de weg staan. Tussen de ministeries is ook te vaak sprake van schotten. Wil Rutte IV de gezondheid van mensen bevorderen, dan is ontschotting op dit niveau een belangrijk vertrekpunt.

Delen