Ontslagen arts krijgt dossiers

Een arts wiens samenwerkingsovereenkomst is opgezegd door de privékliniek waar hij werkte, heeft recht op de dossiers van de patiënten die hij heeft behandeld. Dat bepaalde de Hoge Raad, in een arrest dat onlangs openbaar is geworden, meldt Medisch Contact.

De betreffende arts werkte vier jaar als cosmetisch chirurg bij de Velthuis Kliniek in Eindhoven. Hier was hij niet in loondienst, maar werkte hij als zelfstandig hulpverlener op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Om onbekende redenen werd deze overeenkomst in september 2009 met onmiddellijke ingang opgezegd, waarna een maand later de toegang tot de centrale patiëntendatabase werd stopgezet. De arts spande hiertegen een kort geding aan, waarin hij nu 2,5 jaar procederen uiteindelijk via de Hoge Raad zijn gelijkt heeft gekregen. De rechter oordeelde “dat iedere hulpverlener dient te beschikken over de dossiers van patiënten voor zover deze door hem als hulpverlener zijn behandeld, hetgeen meebrengt dat hij in zoverre (in beginsel) recht heeft op in ieder geval een kopie van die dossiers.”

Lees meer op de website van Medisch Contact.
Lees de samenvatting van het arrest van de Hoge Raad.

Delen