Onvoldoende mantelzorg ouderen

Tachtig procent van de huisartsen vindt dat ouderen onvoldoende mantelzorg krijgen. Daarnaast meent driekwart van de huisartsen dat ouderen minder toegang hebben tot verzorgingshuizen. Dat blijkt  volgens de SP uit een onderzoek dat de politieke partij heeft laten verrichten. Trouw bericht hierover op donderdag.

 

De SP geeft bij monde van kamerlid Renske Leijten aan te zijn geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Volgens Leijten blijkt hiermee waar de bezuinigingen van het kabinet op de thuiszorg toe leiden. De ondervraagde artsen waarschuwen volgens de partij voor vereenzaming, verwaarlozing en ondervoeding van hun oudere patiënten.

De Kamer debatteert donderdag over de toekomst van de mantelzorg.

Delen