‘Ook de zorg gebruikt derivaten’

Nederlandse zorginstellingen maken steeds vaker gebruik van financiële derivaten, meldt adviesorganisatie KPMG. Uit onderzoek van het bureau blijkt dat in 2011 van de honderd grootste zorginstellingen in Nederland bijna 50 procent gebruik maakte van financiële derivaten. In 2010 was dit nog maar 27 procent.

 

Vooral het gebruik van renteswaps is populair: Van de zorginstellingen die derivaten hanteren, maakt 74 procent gebruik van deze vorm van financiële derivaten. Ruim 10 procent van de instellingen maakt gebruik van caps.

Andere ingewikkelde financiële constructies als floors, opties, warrants, swaptions, collars en zero cost knock in collars zijn bij de instellingen veel minder populair. Minder dan 5 procent van de instellingen maakt gebruik van dit soort derivaten. Zorginstellingen willen risico’s als gevolg van rentefluctuaties afdekken. Dit komt onder meer voort uit het feit dat zorginstellingen gebruik maken van omvangrijke langlopende leningen om onder andere onroerend goed te bekostigen. Onder de budgetsystematiek werd de rente vanuit de rentenormering vergoed, waardoor zorginstellingen geen renterisico liepen over de afgesloten leningen.

Delen