Op leven en dood

Edith Schippers wil dat alle ziekenhuizen hun sterftecijfers transparant gaan maken, “omdat de kwaliteit van de geleverde zorg transparant moet zijn voor de patiënt.” Ja, lees die zin nog maar een keer. En ontdek de fout. De fout is de gedachte dat het sterftecijfer automatisch iets zegt over de kwaliteit die een ziekenhuis levert. Dat is natuurlijk niet zo: een ziekenhuis dat voornamelijk ernstig zieke patiënten behandelt, zal  verhoudingsgewijs hoge sterftecijfers hebben. Toch kan het zijn patiënten uitstekende zorg bieden.

Schippers zoekt dus een samenhang die er beslist niet automatisch is. Zal dit ertoe leiden dat ziekenhuizen strategisch omgaan met hun opname- en ontslagbeleid? Dat vraag ik mij af. Eén telefoontje naar de Telegraaf en zo’n ziekenhuis gaat genadeloos aan de schandpaal.

Het voorstel van Schippers kan misschien juist tot iets goeds leiden. Het kan ziekenhuizen dwingen tot optimale transparantie over de patiëntenzorg die ze bieden. Relatief hoge sterftecijfers zijn geen probleem als het ziekenhuis kan aantonen dat het vooral de zwaarste patiëntencategorieën behandelt, bij wie de overlijdenskans het grootst is. Dit inzicht willen patiënten en zorgverzekeraars graag hebben.

Delen