Paniekpolitiek

Wijsheid komt niet met de jaren, maar met dreigend zetelverlies. PvdA en VVD dienen een motie in om de eigen bijdrage in de ggz te schrappen. De verantwoording die Lea Bouwmeester (PvdA) hierbij geeft, is dat de uitvoeringskosten van de regeling te hoog zouden zijn en dat de maatregel psychische stoornissen zou stigmatiseren. Over die uitvoeringskosten heb ik geen mening, maar die opmerking over het stigmatiseren van psychische stoornissen is in ieder geval helemaal terecht. De eigen bijdrage zou immers alleen gelden voor psychische zorg, niet voor somatische.

Wisten PvdA en VVD dit nog niet toen ze de maatregel – die ze in oktober zelf schrapten – in het regeerakkoord toch weer van stal haalden? Natuurlijk wel. Alleen hing op dat moment de vlag er nog anders bij en leek het regeerakkoord – heel eventjes maar – de uitkomst van goed doordachte onderhandelingen. Daarna kwamen de problemen en daaruit voortvloeiend kwam de vrije val in de peilingen. Op zo’n moment is snel een list nodig om publiekelijk te scoren en dan is het schrappen van die eigen bijdrage een logische zet.

Vraag is alleen wel: wat dan? Met de maatregel was voor 2014 een bezuiniging gemoeid van dertig miljoen euro. De twee partijen kunnen het zich niet veroorloven die verloren te laten gaan. Dat geld móet ergens uit de ggz tevoorschijn komen. De ambulantisering versneld doorvoeren dan maar? We gaan het zien.

Delen