Pensioenportret – Jan de Haan

Goochelen is voor oud-huisarts en hoogleraar Jan de Haan (74) uit Wolvega altijd verweven geweest met zijn werk. “Een goede vriend toonde mij begin jaren tachtig een goocheltruc met een bijzonder touw. Wat zie je bij een touw? Twee uiteinden en een middenstuk. Maar dit touw had vier uiteinden en drie middenstukken. Ik wist gelijk dat ik dit wilde gebruiken in mijn colleges over wetenschappelijk onderzoek. Hoe definieer je de zaken waar je naar kijkt?”

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: De Beeldredaktie/Jacob van Essen

Jan de Haan heeft met het wondertouw ook succes op een internationaal congres. “Ik deed die act tijdens het afsluitende diner en ik kreeg een daverend applaus.” Sinds die tijd werd hij regelmatig uitgenodigd om op congressen te komen goochelen. “Veel specialisten kenden mij ook van het goochelen.”

Voor hem gaat het bij goochelen niet zozeer om de techniek: “Mij gaat het om het verhaal dat je om de act heen maakt. Ik kan er al mijn creativiteit in kwijt, ook mijn handigheid om zelf dingen te maken.” Zo maakte de voormalig huisarts een act waarbij een golfbal half in een green verdwijnt. En een boek met tekst en beeld over de golfregels. Eerst zie je niks, dan alleen tekst, later ook beeld. Zelfs voor een installatie met naalden in een act als acupuncturist draaide hij zijn hand niet om.

‘Je moet je publiek blijven boeien’

“Goochelen heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven. Je moet je publiek blijven boeien. Dat heeft mij altijd geholpen bij college geven en groepen begeleiden. Dat zijn ook performances.”

Jan de Haan schreef over zijn werkendeleven het boek ‘Van dorpsdokter tot hoogleraar’.

Delen