Permanente e-Health monitor

Door slim gebruik van e-health zijn grote voordelen in de gezondheidszorg te behalen. Minister Schippers wil sterk inzetten op het stimuleren van het gebruik van e-health.  Om een beter zicht te krijgen op het gebruik van e-Health in Nederland start de minister een permanente monitormeldt het ministerie van VWS. Deze monitor moet zorgpartijen ook stimuleren om met e-Health aan de slag te gaan en betere coördinatie mogelijk maken.

“Het gebruik van e-health kan helpen bij de uitdaging om de vrijheid en zelfredzaamheid van patiënten te versterken, oplossingen te bieden voor het dreigend personeelstekort, het verbeteren van de patiëntveiligheid en de zorg en de kostenstijging te beperken. Maar boven alles is ICT een middel en geen doel en moet als zodanig ook worden ingezet.” Dit schrijft minister Schippers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook gaat zij samen met de NZa kijken welke regelgeving aangepast dient te worden om het gebruik van e-health breder mogelijk te maken en te stimuleren. Daarnaast stelt zij 5 miljoen euro beschikbaar voor het creëren en toepassen van standaarden op het gebied van e-Health.

“De vrijblijvendheid is voorbij, alleen als er echt werk van gemaakt wordt, krijgen e-Health toepassingen een plaats in onze gezondheidszorg. Ik wil hierbij graag ondersteunen, maar het is aan het veld zelf om hiermee aan de slag te gaan”, aldus Schippers.

In haar brief sluit de minister aan bij de Nationale Implementatie Agenda (NIA) e-Health die haar eerder vandaag werd aangeboden door vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars.

Delen