Petitie: red de vrije artsenkeuze!

De vrije artsenkeuze is straks van de baan. Tenminste, als het aan de minister en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt. Want dan beslist niet langer de patiënt welke zorgverlener of instelling hij of zij bezoekt, maar de zorgverzekeraar. Daarom start VvAA een petitie waarin zij zorgprofessionals oproept het recht op vrije artsenkeuze te ondersteunen. 


De NZa stelt in haar advies aan de minister dat de afschaffing van de vrije artsenkeuze voor verzekerden een financieel voordeel van € 100,- per jaar oplevert. De NZa onderbouwt dat overigens verder niet.

Iedere patiënt moet te allen tijde zelf zijn of haar zorgverlener kunnen kiezen. Daarom roept VvAA de leden van de Tweede Kamer op tegen het voorstel te stemmen. En u ook. Het is onze overtuiging dat mensen niet zomaar – ook niet op basis van een ‘lokkertje’ van 100 euro – willen afzien van het recht om een eigen (huis)arts, tandarts, psycholoog of fysiotherapeut te kiezen.

Gevolgen voor patiënten
Het voorstel heeft grote consequenties voor patiënten. Denk bijvoorbeeld aan chronische patiënten die van de zorgverzekeraar ineens moeten switchen van zorgverlener of -instelling, en hun contacten met vertrouwde verpleegkundigen en artsen kwijtraken. Of aan patiënten die rondom de jaarwisseling van het ene ziekenhuis naar het andere moeten verhuizen, omdat de zorgverzekeraar het ene ziekenhuis niet meer contracteert.

Afzien van fundamenteel recht niet op basis van ‘lokkertje’ van € 100,-

Het voorstel heeft ook gevolgen voor de relatie tussen u als zorgverlener en uw patiënten. VvAA is van mening dat deze vertrouwensrelatie niet nodeloos onder druk mag worden gezet. Daarnaast is VvAA van mening dat de keuze voor een zorgverlener niet mag afhangen van de eerdere keuze voor een verzekeringsvorm. Tenslotte mag het niet zo zijn dat de zorgverzekeraars voor Nederlandse burgers bepalen door wie en waar zij behandeld worden.

Steun de vrije artsenkeuze
VvAA wil voorkomen dat de patiënt straks niets meer te kiezen heeft en dat de relatie tussen arts en patiënt onder druk komt te staan. Het feit dat dit voorstel zo snel mogelijk door de Kamer geloodst lijkt te gaan worden, verontrust VvAA dan ook ten zeerste. In een brief roept VvAA de Tweede Kamer op te voorkomen dat een fundamenteel recht van de Nederlandse burger wordt aangetast. VvAA biedt u de mogelijkheid dit ook te doen en uw patiënten te mobiliseren.

Mobiliseer uw patiënt en stuur ze naar www.facebook.com/redpatient


17 Reacties Reageer zelf

 1. MP Verburg
  Geplaatst op 15 april 2014 om 22:00 | Permalink

  Met grote verbazing moet ik bemerken dat de Ned. Patiénten Consumenten Federatie , met als spreekbuis mw. Wind, in deze kwestie niets van zich laat horen.
  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt???

 2. MICHEL BURY,HUISARTS
  Geplaatst op 15 april 2014 om 22:01 | Permalink

  Vrije Artsenkeuze is net als Vrijheid van Meningsuiting,Scheiding van Kerk en Staat,Onafhankelijke Rechtspraak,een kenmerk van een
  beschaafde natie waarin het individu zich kan ontplooien en zich geborgen weet in tijden van tegenspoed waarin hij/zij zich kan laten bijstaan door de juiste persoon naar eigen keuze.
  Dit grondrecht mag niet verkwanseld worden!!

 3. Drs. D.M. Keesenberg
  Geplaatst op 15 april 2014 om 23:20 | Permalink

  De macht van de zorgverzekeraars als conglomeraten mag niet verder toenemen als wij onze democratie willen behouden. Aantekening: ‘Het is alleen Keuzevrijheid in de Zorg en niet vrije artsenkeuze. Het enige beroep waarbij keuzevrijheid minder van belang is is bij artsen en specialisten in vergelijking met andere beroepen (fysiotherapeuten, tandartsen en psychologen). Bij artsen / specialisten ziet men zeer frequent / vrijwel altijd een andere behandelaar / assistent en is de contacttijd zeer kort.

 4. A.H. Roskam v. Dijk
  Geplaatst op 15 april 2014 om 23:22 | Permalink

  Geen goed plan. Dit is terug naar af.

 5. A.H. Roskam v. Dijk
  Geplaatst op 15 april 2014 om 23:27 | Permalink

  Geen goed plan, dit is een vrijheidsbeperkende maatregel.

 6. Peter van der Slikke
  Geplaatst op 16 april 2014 om 08:12 | Permalink

  Wie betaalt, bepaalt ……………. helaas gaat dat vaak niet op bij verzekeringen. Als samenleving worden wij steeds meer in een keurslijf gedrukt en dat is een ongewenste ontwikkeling. Het verrichten van medische handelingen en het professioneel behandelen van psychische problemen is mensenwerk. Het vertrouwen (kunnen) hebben in de betreffende professional is cruciaal voor een succesvolle behandeling. Vrijheid van artsenkeuze is ook daarom essentieel.

 7. Alberts
  Geplaatst op 16 april 2014 om 08:59 | Permalink

  Het is naast een vrijheidsstreven ook een technisch verhaal: uit onderzoek blijkt keer op keer dat de therapeutische relatie van essentieel belang is voor een goede behandeling. Dit gegeven wordt blijkbaar door de politiek niet serieus genomen. Bovendien voorkomt het shoppen, second opinions en daarmee ook kosten.

 8. H.W.C. Bijvoet
  Geplaatst op 16 april 2014 om 09:44 | Permalink

  Voor behoud van vrije artsenkeuze.

  Een petitie die alleen via VVAA en facebook loopt lijkt me op voorhand niet succesvol. Niet iedereen is lid van facebook.

  Zijn er nog alternatieve mogelijkheden om de petitie te ondersteunen?

 9. Webredactie Webredactie
  Geplaatst op 16 april 2014 om 10:06 | Permalink

  Wie geen lid is van Facebook, kan de petitie via de bovenstaande link gewoon op de VvAA-site invullen. Daarvoor hoeft u geen lid te zijn.

  Webredactie Arts en Auto

 10. Taco van Lent
  Geplaatst op 16 april 2014 om 12:46 | Permalink

  Met name patiënten en patiéntenverenigingen zullen we wakker moeten schudden met dat dit voor hen een erg slecht plan is. Zij moeten in opstand komen en opkomen voor hun rechten. Dan is de kans op politiek sukses het grootst.

 11. Jef Kamps
  Geplaatst op 16 april 2014 om 19:37 | Permalink

  Na de puinhoop binnen de NZA met als triets resultaat de suicide van de klokkenluider, is dat een reden temeer om de toch al dubieuze autoriteit van de NZA nog meer in twijfel te trekken.
  Hoe is dit mogerlijk…. en deze NZA wil een historisch voorrecht van de Nederlandse burger beëidigen ?

 12. coby
  Geplaatst op 16 april 2014 om 21:02 | Permalink

  teken maar mensen!

 13. E. van Bronkhorst
  Geplaatst op 16 april 2014 om 21:03 | Permalink

  Ik pleit voor het behoud van vrije artsenkeuze.

 14. jet jansen
  Geplaatst op 16 april 2014 om 21:30 | Permalink

  ik wil graag zelf blijven bepalen welke arts mij gaat behandelen.

 15. Webredactie Webredactie
  Geplaatst op 16 april 2014 om 22:02 | Permalink

  Vrije artsenkeuze betekent eigenlijk vrije zorgkeuze, want ook de andere zorgaanbieders hebben hiermee te maken. Daarop werden wij terecht gewezen, door oplettende leden/lezers. In onze nieuwsbrief van vandaag is daarom de kop Red de vrije artsenkeuze, vervangen door: Red vrije zorgkeuze.
  Marjan Enzlin, hoofdredacteur Arts en Auto.

 16. Joep Scholten
  Geplaatst op 17 april 2014 om 10:37 | Permalink

  Het lijkt dat je als minister wel eerst goed je knopen telt voordat je een advies van het NZa serieus neemt. De stilte van mevr. Wind en haar belangenverdediging getuigt van het ranzig opportunisme dat veelal aan zwaar gesubsidieerde clubjes hangt.
  Misschien een idee voor zorgverzekeraars die de marktwerking wel serieus nemen: Onderscheid je in de markt en biedt een polis aan waarbij vrije zorgkeuze gegarandeerd is. Mijn persoonlijke mening is dat voor €100 meer per jaar er voldoende weldenkenden zijn die daarin willen investeren.
  Een idee voor ONVZ of OHRA?

 17. N. Klop
  Geplaatst op 17 april 2014 om 13:22 | Permalink

  We moeten in de gezondheidszorg waken voor het plof-kip-effect!!
  Als gezonde zorg niet meer optimaal wordt vergoed en als artsen en paramedici hun tijd steeds meer aan de verzekeringen moeten besteden (via protocollen en administratief werk), bieden de zorgverzekeraars uiteindelijk ”een plofkip” aan hun cliënten aan! Mooi beschreven uiterlijk, lekker goedkoop, maar NIET gezond (makend). Noch voor ”de kip” nog voor de consument van die ”kip”.
  Een gezond makend product moet bereikbaar blijven (worden gemaakt) en niet steeds verder van de realiteit verwijderd worden!! En we mogen al helemaal niet gedwongen worden om ”plofkippen” te eten!!!