Placebo

Misschien moet Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, eens een gastcollege verzorgen tijdens het KNMP Congres in oktober. Hij spreekt regelmatig voor de 29 wetenschappelijke verenigingen die de Orde vertegenwoordigd zijn en legt dan uit waarom ze het in politiek Den Haag zo fijn vinden dat die alle 29 hun eigen lobby voeren. Zolang die versnippering voortduurt, vormen ze politiek geen vuist en zijn ze dus geen partijen om al te veel rekening mee te houden. De Grave ziet hen liever als “29 kippen in één mandje”, want dan staan ze veel sterker.

De veertig zelfstandige apothekers die nu de coöperatieve vereniging Pact u.a. hebben opgericht, hebben De Grave’s verhaal blijkbaar nog nooit gehoord, en hebben ook zelf nog niet nagedacht over hun slagkracht. Dat ze ondersteund worden door groothandel Pluripharm begrijp ik dan weer wel, want die wil gewoon voorkomen dat deze veertig klanten weglopen naar een andere groothandel, die groenere weiden belooft. Maar dat die veertig apothekers er heil in zien, verbaast mij.

Een van de doelstellingen van Pact u.a. is een interessante onderhandelingspartner te worden voor de zorgverzekeraar en meer evenwicht aan te brengen in die onderhandelingen. Maar bij Pact u.a. kunnen zich uitsluitend apothekers aansluiten die verdeeld over het land werken en dus niet als elkaars concurrenten kunnen worden beschouwd. Het groeipotentieel van de vereniging blijft hierdoor beperkt. En gelet op het feit dat de leden over het hele land verspreid zitten en dus niet met één, maar met alle zorgverzekeraars te maken hebben, hoop ik niet dat ze van dat ‘evenwicht’ al te hooggespannen verwachtingen hebben.

Delen