Portretten uit verpleeghuis

Het verpleeghuis is het einde

Naar aanleiding van het boek Het verpleeghuis is het einde! van aiossen ouderengeneeskunde Freya Angenent en Lauke Bisschops, is een fototentoonstelling gemaakt. Instellingen kunnen voor twee maanden een serie portretfoto’s in huis halen (tegen betaling).

De foto’s horen bij het boek waarin bewoners vertellen hoe het leven in een verpleeghuis er nou écht uitziet. Een beeldverhaal neemt de lezer mee in de wereld van het verpleeghuis. Naast de vele positieve verhalen gaan de samenstellers ook in op verbeterpunten die de bewoners aandragen. Daarnaast deelt een twintigtal artsen de liefde voor hun vak en hun toekomstvisie voor langdurige zorg. Voor meer informatie over boek (€ 24,95) en tentoonstelling: hetverpleeghuisisheteinde.nl.

Arts en Auto mag twee boeken verloten. Stuur een mail met uw lidmaatschapsnummer en adres naar verloting@artsenauto.nl o.v.v. ‘Verpleeghuis’. Kijk op artsenauto.nl/verloting voor de winnaars (na 6 januari 2018).