Preferentiebeleid bespaart 1 miljard

Met het preferentiebeleid op geneesmiddelen hebben zorgverzekeraars de afgelopen vijf jaar een kleine 900 miljoen euro bespaard. Dat blijkt uit de marktscan Extramurale Farmaceutische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

 

Hoewel veel apothekers ook in 2013 een contract hebben gesloten, is de beroepsgroep volgens de NZa-marktscan kritisch over het contracteerproces. Zij ervaren, zo blijkt uit de scan, weinig onderhandelingsruimte. Bij de contractering is opvallend dat verzekeraars nagenoeg alleen de eerste prestatie, de terhandstelling, contracteren. De overige vier prestaties uit de basisverzekering contracteren zij nauwelijks apart.

Hoewel er op dit moment geen signalen zijn dat mensen de zorg uit de prestaties 2 t/m 5 (bijvoorbeeld farmaceutische begeleiding bij opname en ontslag uit het ziekenhuis) niet krijgen, start de NZa een onderzoek of verzekeraars zich op deze manier wel aan de zorgplicht houden. De prijzen in de farmacie zijn in 2012 vrijgegeven.

De kosten van de extramurale farmaceutische zorg zijn stabiel: jaarlijks geven we 4,8 miljard uit aan apotheekzorg. De kosten voor het uitgeven van geneesmiddelen stijgen, maar de totale kosten blijven stabiel dankzij het preferentiebeleid en geneesmiddelen die uit patent gaan. In de afgelopen vijf jaar hebben zorgverzekeraars met het preferentiebeleid een kleine 900 miljoen euro bespaard.

Uit de marktscan blijkt dat het aantal apotheekvestigingen al enkele jaren vrij stabiel is. Over de financiële positie van apothekers kon de NZa voor 2012 geen gegevens krijgen. Ze hoopt in de marktscan van 2013 wel naar rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit te kijken.

Delen