Principeakkoord pensioenaftopping

Vanaf 2017 krijgen medisch specialisten in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen 70 procent van de werkgeverspremie over het afgetopte deel van de pensioengrondslag in het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Dat zijn de LAD, de Federatie en de NVZ overeengekomen in een principeakkoord.

Na maandenlang onderhandelen hebben de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dus een principeakkoord bereikt over de pensioenaftopping. Op advies van Hans Borstlap, onder wiens voorzitterschap de gesprekken zijn gevoerd, wordt 2015 gelaten voor wat het is. Voor 2016 is afgesproken dat werkgevers overgaan tot een volledige uitkering van 100 procent als tegemoetkoming voor de pensioenaftopping.

Vanaf 2017 krijgen de specialisten in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen 70 procent van de werkgeverspremie over het afgetopte deel van de pensioengrondslag in het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Daarnaast is afgesproken dat aan dit budget lokaal extra middelen toegevoegd kunnen worden door afspraken te maken over bijvoorbeeld efficiency, patiëntgerichtheid, kwaliteitsverbetering en zorgvernieuwing.

Passende vertaling

Ook is afgesproken dat dit akkoord een passende vertaling dient te krijgen naar de medewerkers die niet vallen onder de AMS, waaronder ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en SEH-artsen. Het principeakkoord wordt besproken met de achterbannen van de NVZ, de LAD en de Federatie. Naar verwachting is medio december bekend of het principeakkoord definitief instemming heeft.

Delen