Psychiaters voeren actie

Ongeveer 1.500 psychiaters in dienst bij 41 ggz-instellingen draaien vandaag, 17 januari, zondagsdiensten. Ze willen afdwingen dat hun werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie, dat ze al twee jaar achterhouden, teruggeven.

Het is de eerste keer dat zo veel psychiaters in actie komen tegen hun werkgever. Ze werken deze dinsdag alsof het weekend is. Spoedopnames gaan gewoon door, maar reguliere afspraken met patiënten zijn verzet. De psychiaters bieden hun raad van bestuur een petitie aan en verrichten patiëntvriendelijke werkzaamheden. Zo worden er appels uitgedeeld, zijn er extra overleggen met cliëntenraden gepland en wordt er meer tijd gestoken in teamoverleg en onderwijs.

Na de eerste actiedag op 1 november 2016 leek het erop dat GGZ Nederland bereid was een oplossing te zoeken, maar de ggz-instellingen blijven bij hun standpunt dat er geen geld is om het pensioengeld terug te geven. De werkgeversorganisatie is daarmee de enige werkgever in de zorg die nog geen oplossing biedt voor de pensioenaftopping.

De psychiaters voeren de actie met tegenzin, maar laten weten niet anders te kunnen. Ze zijn met name boos omdat het volgens hen de zoveelste keer is dat de raden van bestuur een overheidsmaatregel misbruiken om ‘nóg meer te beknibbelen op de zorg’.

De actie in de 41 ggz-instellingen is een initiatief van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en werknemersorganisatie FBZ. Zij worden ondersteund door de Federatie Medisch Specialisten, waar de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) lid van is.

 

Delen