Psychiatrie moet veranderen

In We zijn God niet, pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking pleiten Myrrhe van Spronsen en Jim van Os voor vernieuwing van de psychiatrie.

Veel zorgprofessionals vinden dat het anders moet. DSM-diagnoses voelen beperkend, vertellen ons niets over de kern van het psychisch lijden. We zijn God niet gaat over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Niet de hulpverlener heeft de waarheid in pacht, deze moet in samenwerking met de hulpvrager gevonden worden. Met bijdragen van onder anderen Floortje Schepers, Dick Swaab, Stijn Vanheule en Gil The Grid. € 29,99, lannoocampus.nl.

Delen