Raad van State geeft IGJ gelijk in boetekwestie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent geoordeeld dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2017 en 2018 terecht twee boetes heeft opgelegd aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de website van dokteronline.com. Dit bedrijf is een grote speler op internet en gevestigd op Curaçao.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Net als de rechtbank eerder, oordeelde de RvS dat via de website reclame werd gemaakt voor receptgeneesmiddelen en geneesmiddelen waarvoor in Nederland geen handelsvergunning was verleend. Dit is verboden. Ook werden deze geneesmiddelen aan Nederlandse patiënten te koop aangeboden, terwijl het bedrijf niet bevoegd was om geneesmiddelen aan te bieden die uitsluitend op recept of in de apotheek verkocht mogen worden. Daarbij beschikte het bedrijf voor zijn website niet over het EU-logo, dat nodig is voor de onlineverkoop in Nederland. 

De boetes zijn opgelegd vanwege het risico voor Nederlandse patiënten en bedragen respectievelijk € 102.000,- en € 12.000,-. De uitspraak is bijzonder: voor de eerste keer is nu beslist dat de Nederlandse Geneesmiddelenwet van toepassing kan zijn op een website van een in het buitenland gevestigde onderneming. Hoewel het bedrijf op zijn website en in de algemene voorwaarden had opgenomen dat enkel sprake was van bemiddeling, werden ook bepaalde geneesmiddelen aan patiënten te koop aangeboden, wat niet is toegestaan.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen