Rechtdoor of linksaf

Het CDA komt in zijn verkiezingsprogramma met een aantal voorstellen voor de zorg die prima binnen het huidige stelsel te realiseren zijn. Het duidelijke onderscheid tussen regioziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra lag in de kern al besloten in het stelsel toen dit in 2006 van kracht werd. Voor praktische invulling van de wens tot meer regionale samenwerking lanceerde het ministerie van VWS vorig jaar al de website www.regiobeeld.nl.

Een beetje jammer is de dooddoener dat de zogenaamde marktwerking samenwerking als basis voor de zorg in de weg zou staan. En een misser is het in loondienst willen brengen van de medisch specialisten. Dat is krabben waar het niet jeukt en is bovendien gedoemd om te mislukken. Vraag maar aan Edith Schippers waarom.

Ook is er het programma van de PvdA. Die zal harten stelen door te stellen dat de salarissen van zorgpersoneel omhoog moeten, en stemmen verliezen met de boodschap dat medisch specialisten minder moeten gaan verdienen. “Dat kan door ze in loondienst te laten werken.” Succes met de uitwerking daarvan. Zie hierboven.

‘Het in loondienst willen brengen van medisch specialisten is krabben waar het niet jeukt’

De boodschap het eigen risico af te schaffen en tegelijkertijd de zorgpremie te verlagen, vernamen we eerder al van GroenLinks en is zoals bekend ook een diep gekoesterde wens van de SP. Wat dat betreft is sprake van weinig onderscheidend geluid op links. Een opvallende stellingname in het PvdA-stuk is dat niet de zorgverzekeraars en de markt moeten beslissen over ‘het systeem van basiszorg’. Dat doen ze immers al niet, dus dat is een bij voorbaat al waargemaakte verkiezingsbelofte. Grappig genoeg doet de PvdA er nog een, door te stellen dat voor de huisarts geen eigen risico hoort te gelden. Maar voor wie het nog niet wist, zijn het wellicht aardige argumenten om een stem te overwegen.

Delen