Regels online voorschrijven medicatie

Voorschrijven van medicatie is gebonden aan regels en randvoorwaarden. Door het coronavirus zijn deze tijdelijk aangepast. 

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Als de voorschrijver de patiënt niet kent, nooit persoonlijk heeft ontmoet of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft, is het niet toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven. 

Vanwege het coronavirus is het soms veiliger om fysieke contacten te vermijden. Daarom heeft de IGJ besloten dat toestemming tot het voorschrijven van medicijnen na online contact tussen de voorschrijver en patiënt, zonder dat deze elkaar al kenden, wordt verlengd tot 1 juni 2022. Na een video-consult mag een recept worden uitgeschreven als de waarnemer, vervanger of voorschrijver de basisset medicatiegegevens van de patiënt kan inzien. Op deze situatie zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: 

  • In alle gevallen informeert de waarnemer, vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.
  • In gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen