Reglement VvAA-top 100

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van VvAA in 2024 organiseert Arts en Auto een bijzondere verkiezing: de VvAA-top 100 van personen die van de grootste betekenis zijn (geweest) voor de Nederlandse gezondheidszorg. Deze ranglijst wordt samengesteld door zorgprofessionals die minimaal 1 en maximaal 10 kandidaten kunnen nomineren.  

Dit kunnen (para)medici uit de humane of veterinaire zorg zijn, maar bijvoorbeeld ook (voormalig) bestuurders of ministers. Het kunnen mensen zijn die voor de Nederlandse zorg in het algemeen veel hebben betekend, maar ook collega’s die voor een bepaald vakgebied van onschatbare waarde zijn geweest. Het kunnen professionals zijn die nog steeds werkzaam zijn, maar ook gepensioneerden of personen uit het verleden.

Deelnemers kunnen minimaal 1 en maximaal 10 personen nomineren. Daarbij is het van belang de voor- en achternamen te noteren. Ontbreekt de voor- of achternaam, dan telt de nominatie niet mee. Spelfouten zijn niet erg, zolang voor de redactie duidelijk is wie er bedoeld wordt.

Puntentelling

De redactie heeft een puntentelling gekoppeld aan de VvAA-top 100-verkiezing. De volgorde van de nominaties is van belang: de nummer 1 krijgt 10 punten, de nummer 2 krijgt 9 punten, de nummer 3 krijgt 8 punten, enzovoort. Hoeveel namen er worden doorgeven, maakt voor het aantal punten per persoon niet uit. De posities zijn gekoppeld aan de punten. Dus geeft iemand in totaal 6 nominaties door, dan krijgt nummer 6 op de lijst gewoon 5 punten.

Op basis van de toegekende punten komt de redactie tot de VvAA-top 100. De ranglijst wordt gepubliceerd in de VvAA-jubileumeditie van Arts en Auto die in juni 2024 verschijnt. Tot ten minste januari 2024 zal het mogelijk zijn om kandidaten te nomineren. Eind 2023 zal de redactie communiceren hoe lang het nog mogelijk blijft om mee te doen.

Motivaties

Achter de nominaties kunnen deelnemers desgewenst een (korte) motivatie toevoegen. Deze motivaties kan de redactie gebruiken in communicatie over de VvAA-top 100 en bij de publicatie van de VvAA-top 100 in Arts en Auto.

Verantwoording

De redactie realiseert zich dat ‘betekenis’ niet of nauwelijks te meten is en dat deze ranglijst zal worden bepaald door subjectieve oordelen. Daarmee zal de VvAA-top 100 niet representatief zijn, maar wel een mooie manier – zo is de redactie van mening – om ter ere van het VvAA-jubileum 100 (zorg)professionals in de schijnwerpers te zetten.

Over de uiteindelijke ranglijst kan niet worden gecorrespondeerd.

Contactgegevens

De redactie vraagt naar uw relatienummer en e-mailadres. Zo kunnen we herleiden of u inderdaad VvAA-lid bent. We zullen u niet benaderen, alleen als u een van de 100 winnaars bent van de verloting.