ROM, handreiking voor de politicus

Geachte politicus,

Namens veel zorgverleners en cliënten in de GGZ vraag ik u een halt toe te roepen aan het geldverslindende, bureaucratisch monster dat ROM-benchmarking heet. Als opmaat voor wat een dagelijkse bron van ergernis zou worden ontving ik, samen met mijn collega’s, in 2012 van mijn beroepsvereniging een brochure getiteld: ROM, handreiking voor de psychiater. Ik nodig u uit om te lezen alsof het u zelf aangaat:

ROM-01

Foto: Marijke Groot

Geachte politicus, vanaf vandaag gaat u meedoen aan Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een instrument voor het regelmatig meten van de toestand van het land, als maat voor de uitkomst van uw politieke beleid. Als politicus heeft u hierin een centrale rol. U bent verantwoordelijk voor de inhoud, het verloop en het tijdig bijstellen van het beleid van uw partij. Tot nu toe bleef dit proces vaag en gebeurde dit vrijwel alleen op basis van de uitkomst van verkiezingen en peilingen.

Wij, zorgverleners in de GGZ, zijn sinds 2012 verplicht ROM-gegevens aan te leveren. Let wel, wij zijn niet tegen het meten van de kwaliteit. We zijn tegen een verkeerde manier om de kwaliteit te meten. Het is aangetoond dat ROM dáárvoor niet geschikt is. Om die reden zijn wij deze week een petitie begonnen www.stoprom.com. Ons doel is om ROM als ‘benchmarking’ instrument te stoppen.

Beste politicus, u zult het ermee eens zijn dat de Nederlandse belastingbetaler recht heeft op een vergelijking van beleidsuitkomsten en kosteneffectiviteit van politieke partijen. ROM is een middel om de politieke besluitvorming te verbeteren. Daarnaast zal ROM als benchmarking instrument gebruikt gaan worden, dat wil zeggen dat de uitkomsten tussen de verschillende politieke partijen met elkaar vergeleken gaan worden.

ROM in de GGZ was oorspronkelijk alleen bedoeld voor het verbeteren van de individuele behandeling. Dit gebruik is geleidelijk verdrongen door het moeten leveren van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ, zodat zorgaanbieders met elkaar vergeleken konden worden. In de praktijk betekent dit onder meer dat het beroepsgeheim op grote schaal geschonden wordt zonder dat de patiënt hiervan op de hoogte is of er ook maar iets aan heeft.

Er bestaan onduidelijkheden over wat er met uw ROM-gegevens gebeurt, en in hoeverre u als politicus hierdoor ter verantwoording zult worden geroepen. Dit kan bij u aarzelingen veroorzaken bij het verzamelen van ROM-gegevens en het ter beschikking stellen ervan aan de Stichting Benchmark Politiek (SBP).

In de GGZ werd in 2012 al door acht kernhoogleraren psychiatrie gewaarschuwd voor grootschalige invoering van ROM om de kwaliteit van behandelingen te vergelijken. Daarvoor is het totaal ongeschikt. Dit is recent bevestigd door een onafhankelijk rapport van de Rekenkamer.

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Toch gaat u voortaan ROM-gegevens aanleveren. Er liggen namelijk grote kansen. In welke mate die gegrepen zullen worden, hangt van u af. Door samen met uw politieke partij proactief te handelen kunt u ervoor zorgen dat ROM een krachtig instrument wordt, dat helpt de politieke besluitvorming te verbeteren, toelaat om kritisch naar uzelf te kijken, en de buitenwereld te tonen dat u goede en relevante politiek bedrijft.

Helaas werd ROM ondanks grote twijfels, ook bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, vanaf 2012 ingevoerd en is er niet naar de hoogleraren psychiatrie geluisterd. ROM is nu een wettelijke verplichting in de GGZ, en zorgverzekeraars geven zorgaanbieders boetes als er onvoldoende gegevens worden aangeleverd.

In de praktijk moeten behandelaar en patiënt op 3 verschillende meetmomenten (een vooraf meting, een tussentijdse meting en een achteraf evaluatie) 6 verschillende ROM-vragenlijsten invullen. Per patiënt, per jaar. Sommige GGZ-instellingen hebben studenten ingehuurd om te ‘ROMmen’.

Het verkrijgen en verwerken van al die gegevens kost naar schatting 30 miljoen per jaar.

Dat moet stoppen: www.stoprom.com.

 

Delen