Rondetafelgesprek behoud vrije artsenkeuze

Maandagochtend 5 december informeert de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) in een rondetafelgesprek Tweede Kamerleden over het belang van vrije artsenkeuze voor passende en tijdige zorg voor patiënten.

Het aanbod van polissen die 100 procent van de genoten (ggz-)zorg vergoeden, wordt steeds kleiner. Volgens de LVVP is dit het gevolg van onjuiste negatieve framing van ongecontracteerd werken. De vrije artsenkeuze komt hierdoor onder druk te staan.

De LVVP zal in het gesprek met de Tweede Kamer ook het belang benadrukken van de mogelijkheid om niet te contracteren met een zorgverzekeraar, als tegenwicht tegen de steeds groter wordende marktmacht van zorgverzekeraars.

Lees meer over de inhoud van het rondetafelgesprek en het standpunt van de LVVP.

Delen