Zorgverleners presenteren ruim 60 te schrappen regels in strijd tegen bureaucratie

Oproep namens 200.000 zorgverleners en beroepsorganisaties 50 procent minder tijd kwijt aan administratie

Een einde aan oeverloze afvinklijstjes, controleren om het controleren, elke wijziging van een zorgplan laten ondertekenen of akkoord moeten vragen voor elk verbandje dat wordt aangelegd. Een greep uit de regels die wat betreft zorgverleners uit zeven beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen – moeten worden geschrapt in het belang van meer tijd voor de patiënt en een goede uitoefening van hun vak. De in totaal 62 ‘schrappunten’ zijn vandaag overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport met de dringende oproep namens 200.000 zorgprofessionals en hun beroepsorganisaties aan het kabinet om de 40 procent van hun tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie, minimaal te halveren.

 

Minister Bruno Bruins stelde dat er nog veel werk aan de winkel is, toen hij vanmorgen op het ministerie van VWS de ruim 60 schrappunten  in ontvangst nam. “We zijn niet in een half jaar klaar. Want na deze punten, zijn er nog veel andere beroepsgroepen waar de regeldruk te hoog is.” De schrappunten werden per beroepsgroep gepresenteerd. “Liever loop ik langs deze borden op het moment dat de regels werkelijk zijn geschrapt”, stelde de minister. “Maar het is een project dat een aantal jaren zal duren. Wij zullen dat bij VWS blijven ondersteunen. Er is nu een klein stapje gezet. Duidelijk is dat we alle partijen hierbij nodig hebben, we kunnen het niet alleen.”

De 62 schrappunten zijn voortgekomen uit de zogenaamde ‘schrap- en verbetersessies’ die in januari, februari en maart – met steun van het ministerie van VWS – zijn georganiseerd in het kader van (Ont)Regel de Zorg, een initiatief van huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA, ledenorganisatie voor ruim 120.000 zorgverleners. In zo’n 23 sessies hebben honderden zorgverleners met elkaar en met verzekeraars, toezichthouders en patiënten- en brancheorganisaties, vastgesteld welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dat te realiseren. Per beroepsgroep is een schrapkaart opgesteld met daarop 5 – 10 schrappunten. De schrapkaarten zijn vandaag overhandigd aan minister Bruins en zijn tevens in te zien via www.vvaa.nl/ontregeldezorg. De schrappunten vormen een onderdeel van het programmaplan (Ont)Regel de Zorg dat het ministerie van VWS in mei presenteert.

50 procent reductie is mogelijk

Met de overhandiging van de schrappunten doet de beweging (Ont)Regel de Zorg een oproep aan álle stakeholders in de zorg en het kabinet om de 40 procent van hun tijd die zorgverleners nu gemiddeld bezig zijn met administratie, minimaal te halveren. Daartoe is het van belang dat niet alleen de zorgverleners en hun beroepsorganisaties verantwoordelijkheid nemen voor verandering, maar álle stakeholders in de zorg,” aldus Willem Veerman, huisarts en lid van de stuurgroep (Ont)Regel de Zorg: “Onzinnige regelgeving gaat ten koste van tijd voor de patiënt en de bezieling van zorgverleners. Met deze schrapsessies hebben zorgverleners laten zien dat zij zelf stappen willen zetten, maar we hebben de steun van het héle zorgveld nodig om minder regelgeving en meer tijd voor de patiënt daadwerkelijk te realiseren. Met de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt in de zorg is het nú zaak dat zorgverleners hun kostbare tijd zinvol kunnen besteden. In deze beweging gaan er zonder twijfel tegenkrachten ontstaan en dat vraagt om leiderschap, samenwerking en regie. Dat is wat we vandaag vragen aan de minister en aan alle stakeholders in de zorg.”

Peter de Groof, huisarts en een van de initiatiefnemers van HRMO: “ Zorgverleners zijn het beu om te werken in een systeem waarin controle op controle wordt gestapeld. Zij willen meer tijd voor de patiënt, in een klimaat dat uitgaat van gerechtvaardigd vertrouwen in plaats van georganiseerd wantrouwen”

Hele zorgveld in beweging

(Ont)Regel de zorg is een initiatief dat huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) vorig jaar heeft genomen samen met VvAA, ledenorganisatie voor ruim 120.000 zorgverleners, en dat nu met steun van het ministerie van VWS is voortgezet. Uit onderzoek dat in het najaar van 2017 werd verricht door de Denktank (Ont)Regel de Zorg kwam naar voren dat zorgverleners gemiddeld 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Rond ‘(Ont)Regel de Zorg’ is de afgelopen periode een brede beweging ontstaan. Zo zijn ook andere beroepsgroepen, zoals paramedici, gestart met het inventariseren van onnodige regels. Daarnaast zijn instellingen en ziekenhuizen, zoals Ziekenhuis Gelderse Vallei, uit eigen beweging gestart met het schrappen van regels.

Delen