Samenwerking UMCG en Martini

Het Martini Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen gaan bekijken op welke terreinen de twee ziekenhuizen verder kunnen gaan samenwerken. Daartoe is op 10 juli 2012 door beide partijen een intentieverklaring getekend. Er wordt onder andere gedacht aan samenwerking op het gebied van klinische genetica en nazorg, meldt Skipr.

De medisch specialisten van het Martini Ziekenhuis en het UMCG werken al jaren samen in het aanbieden van vormen van complexe zorg en de opleiding van coassistenten en medisch specialisten. Vanwege de groeiende vraag naar zorg en de strengere kwaliteitseisen, hebben de raden van bestuur van beide ziekenhuizen besloten de samenwerking te intensiveren.

Lees meer bij Skipr.

Delen