Schakel tussen twee werelden

Om niet-westerse allochtonen te begeleiden bij ziekte en ze wegwijs te maken in het zorgsysteem is een paar jaar geleden de (allochtone) zorgconsulent geïntroduceerd. Een bruggenbouwer tussen patiënt en zorgprofessional.

Tekst: Anouk Brinkman | Beeld Marcel Leuning

 

Het was op het moment dat een dierbare kanker kreeg, dat Asmaè Choukat besefte: hier wil ik iets mee. Ze vertelt dat ze drie jaar lang mantelzorger is geweest, tot aan de laatste levensfase. “Wat mij gedurende het hele proces fascineerde, was de ziektebeleving van iemand die niet in het Nederlandse zorgsysteem is opgegroeid en zich door de taalbarrière niet goed kan uiten. Er ontstaan daardoor makkelijk miscommunicaties.”

Choukat werd geboren in Marokko, groeide hier op en is naar eigen zeggen ‘groot geworden bij de Bijenkorf’. In de dertien jaar dat ze bij het luxe warenhuis werkte, bekleedde ze diverse functies, met communicatie als rode draad. En dat is precies de link naar haar huidige functie als zorgconsulent hematologie/oncologie. Na de heftige confrontatie met kanker als mantelzorger startte ze in 2008 met de opleiding tot zorgconsulent. Ze kon daarna al snel bij het Ingeborg Douwes Centrum voor psychosociale nazorg aan de slag en later bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam (SLAZ).

Lees verder (pdf).

02-2014p024-026

Delen