Schakelen

De Tweet van VPHuisartsen klonk nog zo hoopvol 11 december vorig jaar: “En we zijn onderweg in ons hoger beroep versus VZVZ inzake het LSP.” De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen vond in eerste aanleg geen gehoor bij de rechter toen ze een zaak aanspande tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie omdat die het landelijk schakelpunt onrechtmatig zou gebruiken in het elektronisch berichtenverkeer over de patiënt. Maar VPHuisartsen liet het er dus niet bij zitten en ging in hoger beroep.

Toen ik op deze plaats de verwachting uitsprak dat dit hoger beroep net zo weinig kans van slagen had als het eerste proces,kreeg ik van huisartsen uit de VPHuisartsen-hoek een aantal ‘wacht maar af’-reacties die boeiend vuurwerk in de rechtbank beloofden. Maar nee, de zaak ging uit als een nachtkaars want ook in dit hoger beroep is VZVZ volledig in het gelijk gesteld. VZVZ blij natuurlijk. In het persbericht lezen we: “De uitspraak bevestigt dat VZVZ handelt binnen de kaders van wet- en regelgeving. Bovendien bevestigt de uitspraak de zorgvuldige werkwijze van alle betrokken zorgverleners in Nederland. Op die basis willen wij nu doorgaan.”

Maar ook de Stichting Drechtzorg is verheugd en liet via Twitter meteen weten: “Goed nieuws voor ons project medicatieoverdracht in de keten.” Doel van dit programma is de beschikbaarheid van een actueel en kwalitatief goed medicatieoverzicht bij elk contact van een zorgaanbieder met een patiënt. Met andere woorden: het doel van dit programma is de kwaliteit van zorg verbeteren, met het LSP als middel voor veilige gegevensoverdracht. Daarmee kun je als patiënt alleen maar blij zijn. Goed dus dat nu ook het hoger beroep achter de rug is. De lucht is geklaard. Over tot de orde van de dag en schakelen maar.

Delen