Schakelen

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De Tweet van VPHuisartsen klonk nog zo hoopvol 11 december vorig jaar: “En we zijn onderweg in ons hoger beroep versus VZVZ inzake het LSP.” De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen vond in eerste aanleg geen gehoor bij de rechter toen ze een zaak aanspande tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie omdat die het landelijk schakelpunt onrechtmatig zou gebruiken in het elektronisch berichtenverkeer over de patiënt. Maar VPHuisartsen liet het er dus niet bij zitten en ging in hoger beroep.

Toen ik op deze plaats de verwachting uitsprak dat dit hoger beroep net zo weinig kans van slagen had als het eerste proces,kreeg ik van huisartsen uit de VPHuisartsen-hoek een aantal ‘wacht maar af’-reacties die boeiend vuurwerk in de rechtbank beloofden. Maar nee, de zaak ging uit als een nachtkaars want ook in dit hoger beroep is VZVZ volledig in het gelijk gesteld. VZVZ blij natuurlijk. In het persbericht lezen we: “De uitspraak bevestigt dat VZVZ handelt binnen de kaders van wet- en regelgeving. Bovendien bevestigt de uitspraak de zorgvuldige werkwijze van alle betrokken zorgverleners in Nederland. Op die basis willen wij nu doorgaan.”

Maar ook de Stichting Drechtzorg is verheugd en liet via Twitter meteen weten: “Goed nieuws voor ons project medicatieoverdracht in de keten.” Doel van dit programma is de beschikbaarheid van een actueel en kwalitatief goed medicatieoverzicht bij elk contact van een zorgaanbieder met een patiënt. Met andere woorden: het doel van dit programma is de kwaliteit van zorg verbeteren, met het LSP als middel voor veilige gegevensoverdracht. Daarmee kun je als patiënt alleen maar blij zijn. Goed dus dat nu ook het hoger beroep achter de rug is. De lucht is geklaard. Over tot de orde van de dag en schakelen maar.

8 Reacties Reageer zelf

 1. E.Kriek
  Geplaatst op 9 maart 2016 om 20:46 | Permalink

  Natuurlijk vraagt deze ietwat triomfantelijke blog om een reactie.

  Ik beperk mij tot commentaar van VPH, voor een ieder die dat wil te lezen:

  http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/gerechtshof-arnhem-leeuwarden-mist-kans-om-lsp-hiervoor-epd-te-verbeteren/#comments

  “In hoger beroep heeft het Hof nog eens bevestigd dat bij iedere nieuwe toepassing of uitbreiding van het systeem burgers opnieuw om toestemming zal moeten worden gevraagd. Dit legt een enorme administratieve last op aan patiënten en hun zorgverleners wat niet nodig is als het uitwisselingssysteem anders was ingericht. Nu is het de LSP-organisatie (VZVZ en ledenraden) die beslist met wie – steeds meer – medische gegevens gedeeld gaan worden. ”

  “Het kostbare systeem sluit slecht aan bij de huidige werkwijze van huisartsen.

  Het beschermt de privacy van patiënten niet – die moeten straks eerst inloggen op het LSP om te kunnen aangeven met welke artsen ze geen gegevens willen uitwisselen. Dit zou juist in de spreekkamer moeten kunnen, wanneer informatie wordt verstuurd naar medebehandelaars.

  Bovendien is het systeem inmiddels verouderd en sluit het slecht aan bij de huidige werkwijze van huisartsen die medische gegevens willen uitwisselen. Veel burgers maken zich zorgen over hun privacy binnen het LSP. Het aantal burgers dat zijn medisch dossier van de huisarts wil delen via het LSP is beperkt tot drie op de tien.

  De uitspraak van vandaag zal door VPHuisartsen en haar advocaten bestudeerd worden en zij zullen zich beraden op mogelijke verdere stappen. VPH-woordvoerder Hans Nobel:

  ‘Met de uitspraak van vandaag wordt het nog belangrijker dat meer energie en aandacht wordt gericht op de ontwikkeling van een modern alternatief voor de verouderde LSP-infrastructuur. Een alternatief dat wel voldoet aan onze wensen ten aanzien van privacy en het beroepsgeheim. ”

  De geboorte van een alternatief voor de kritische zorgconsument!

  Keuze is een mooi ding.

  Ik verheug mij nu al op een vervolgdiscussie over pakweg 2-3 jaar.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 9 maart 2016 om 21:14 | Permalink

  Op discussies verheug ik me altijd Edward. Wel verwonder ik mij over het feit dat het protest tegen het LSP van zo’n kleine groep komt en dat de overgrote meerderheid er blijkbaar volkomen anders over denkt. Dan vraag ik me af wie de mensen zijn die dat alternatief moeten gaan ontwikkelen, en hoe moet worden bewerkstelligd dat daarvoor vervolgens draagvlak ontstaat.

 3. E.Kriek
  Geplaatst op 9 maart 2016 om 21:15 | Permalink

  Kan jij “de overgrote meerderheid” nader definiëren?

 4. E.Kriek
  Geplaatst op 9 maart 2016 om 21:18 | Permalink

  Ik denk dat je “meerderheid” verwart met “macht” ??

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 9 maart 2016 om 21:41 | Permalink

  Macht? Die begrijp ik niet. De discussie over het LSP is niet nieuw natuurlijk. Maar VPHuisartsen is al heel lang de enige partij die die discussie nog voert, terwijl alle andere betrokken partijen zich al lang akkoord hebben verklaard met de ingeslagen weg. Daar vertel ik je niets nieuws mee.

 6. E.Kriek
  Geplaatst op 9 maart 2016 om 21:46 | Permalink

  Niet goed gelezen Frank?

  “Het aantal burgers dat zijn medisch dossier van de huisarts wil delen via het LSP is beperkt tot drie op de tien.”

  Misschien interpreteert VPH de cijfers niet goed?

  Enfin, de discussie “macht versus professionaliteit ” is de rode draad in de afgelopen jaren tussen professionals en , ja, wie vertegenwoordig jij eigenlijk Frank?

  Wat dat betreft inderdaad niets nieuws.

 7. Bert van Herk
  Geplaatst op 14 maart 2016 om 10:37 | Permalink

  Iedereen roept al jaren dat de patiënt centraal staat (of moet staan). Toch blijft de rol van de patiënt in de discussie over het landelijk EPD en zijn opvolgers beperkt tot het geven van toestemming dat informatie over hem door partijen wordt gedeeld. Dat roept bij veel mensen weerstand op. Als “patiënt centraal” serieus wordt genomen. geven we de patiënt de regie om alle informatie die wordt uitgewisseld te zien en op ieder moment te kunnen beslissen wie welke informatie over hem mag delen.

 8. j.berkelaar
  Geplaatst op 15 mei 2016 om 15:18 | Permalink

  Volgens VZVZ, de beheerder van het LSP, heeft de patiënt zwaarwegend advies over besluiten, die genomen worden t.a.v. het LSP. De realiteit is echter dat dit niet het geval is en dat VZVZ hier onjuiste informatie over naar buiten verstrekt. De informatie die de NPCF naar buiten brengt is ook niet correct. Bovendien is er in de Patënten en Privacyraad van VZVZ, een teammanager digitale zorg van de NPCF vertegenwoordigd en geen enkele patiëntenvertegenwoordiger. Deze raad bestaat enkel en alleen maar uit aan zorg verbonden professionals.
  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de minister gewaarschuwd dat er gevaren kleven aan het zakendoen met CSC, de Amerikaanse bouwer van het LSP. Persoonsgegevens kunnen, op basis van wetgeving met extraterritoriale werking, opgeëist worden door de Amerikaanse geheime inlichtingendienst. Vanwege een gag order, mag CSC dit niet naar buiten toe bekend maken. Het hierdoor niet kunnen voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens is reden voor contractbreuk omdat dit aangemerkt wordt als een wanprestatie. Dit zijn beide partijen eerder contractueel overeengekomen en dit heeft de minister van VWS ook nog eens herhaald in de Tweede Kamer.
  Patiënten worden onjuist en onvolledig geïnformeerd door de beheerder van het LSP. Ik verwijs u hiervoor naar mijn opiniestuk: http://www.opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/1214