Schenken aan een goed doel

Wie schenkt aan een goed doel, kan hiervoor mogelijk aftrek krijgen bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit is afhankelijk van de begunstigde instelling en van de manier waarop de gift wordt gedaan. 

Tekst: Martijn Reinink

Schenkingen aan goede doelen zijn alleen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar als de begunstigde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) is. Instellingen met een SBBI-status – zoals hobbyclubs, de kinderboerderij en muziek- en sportverenigingen – dienen het sociaal belang. ANBI’s zetten zich, zowel feitelijk als statutair, voor minstens 90 procent in voor het algemeen belang. En dan zijn er nog culturele instellingen, die worden in de Geefwet behandeld als aparte ANBI.

Giften aan een SBBI zijn niet aftrekbaar. Tenzij door de SBBI-instelling een steunstichting is opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum. Een instelling wordt door de Belastingdienst maximaal een kalenderjaar aangemerkt als steunstichting SBBI. Eenmalige gif-ten aan zo’n steunstichting zijn in dat jaar wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Schenkingsovereenkomst

Tot 2014 moest een notaris een periodieke schenking aan een goed doel vastleggen. Sindsdien is dat niet meer nodig. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel volstaat.

Wie periodiek schenkt aan een ANBI, kan deze schenkingen voor 100 procent aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. Donateurs moeten ten minste vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen prestatie tegenover staan.

Schenken aan een culturele ANBI biedt nog meer fiscaal voordeel. Deze giften kunnen, tot een maximum van € 5000,-, voor 125 procent van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. De extra aftrek voor culturele giften bedraagt maximaal € 1250,-. Deze extra belastingruimte geldt tot 2017.

Zie ook vvaa.nl/advies/fiscaal-advies

Delen