Schippers: kritiek huisarts terecht

Minister Edith Schippers van VWS vindt dat huisartsen terecht kritiek hebben op de negatieve effecten van de marktwerking op de eerstelijnszorg en is bereid hierover met betrokken partijen in gesprek te gaan. Het is volgens Schippers echter geen oplossing om de eerstelijnszorg uit de Mededingingswet te halen.

 

Dit zei minister Schippers woensdagavond 10 juni tijdens het debat Het Roer Moet Om, dat was georganiseerd naar aanleiding van het gelijknamige manifest dat de afgelopen twee maanden door bijna achtduizend huisartsen is ondertekend. In het manifest stelt de beroepsgroep dat het huidige model van marktwerking in de eerstelijnszorg is mislukt en dat de beroepsorganisaties ‘met de Mededingingswet vleugellam en monddood zijn gemaakt’.

Minister Schippers benadrukte dat ze met de huisartsen over de inhoud wilde praten. “Wat willen we nou met de huisartsenzorg? Wat zou handiger en effectiever kunnen? Wat zouden we kunnen wijzigen zodat het systeem wel werkt? Daar moeten we het over hebben, in plaats van het aanpassen van het huidige zorgstelsel.” Jacques de Milliano, een van initiatiefnemers van het manifest en het debat (mede georganiseerd door LHV en VvAA), was aan de ene kant blij dat Schippers duidelijk aangaf stappen te willen zetten, aan de andere kant was hij teleurgesteld over de defensieve houding van de meeste zorgverzekeraars in het debat. “Ik zag geen ambitie om te zeggen: ‘We moeten hier samen uitkomen.’ Wouter van den Berg, voorzitter van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen merkte later op: “We hebben twee maanden geleden ons manifest aan de deur van het ministerie gespijkerd, ik had verwacht dat de minister met concrete voorstellen zou komen.”

Op 1 oktober wil het actiecomité van Het Roer Moet Om de balans opmaken, in de hoop dat de betrokken partijen dichter tot elkaar zijn gekomen. De minister zag deze datum als een goede stok achter de deur.

In het juli/augustusnummer van Arts en Auto (18 juli) verschijnt een interview met huisarts Jacques de Milliano over Het Roer Moet Om. Het manifest kan nog steeds ondertekend worden op www.hetroermoetom.nu.

[Tekst aangepast 16 juni 2015: de uitspraak over het manifest aan de deur van het ministerie spijkeren was niet van Jacques de Milliano, maar van Wouter van den Berg.]

 

Delen